Krijg je van type 1 diabetes complicaties?

101 vragen over - plaatjeKrijg je van Type 1 Diabetes complicaties?

Als je T1D hebt, en zeker als je het lang hebt, is er een groot risico dat je complicaties krijgt. Maar ook die complicaties zijn er in gradaties. De meeste complicaties worden ontdekt in het prilste beginstadium. Alles valt of staat bij regelmatige controles (laboratoriumonderzoek en het jaarlijkse of halfjaarlijkse bezoek aan de oogarts!) zodat afwijkingen in een zeer vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Zo kunnen de ernstige gevolgen mogelijk tot een minimum worden beperkt.


Diabetische retinopathie
Diabetische retinopathie,[1] afgekort DRP, of retinitis diabetica[1] is de benaming voor oogklachten die worden veroorzaakt door (slecht behandelde) diabetes. De naam valt uiteen in drie delen: diabetes is de officiële naam voor suikerziekte, retino slaat op netvlies en pathie is ziekte. Diabetische retinopathie varieert in ernst, maar kan leiden tot blindheid. Er zijn verschillende vormen van diabetische retinopathie:

  • Exsudatieve retinopathie waarbij de wanden van de bloedvaten in het netvlies veranderen en bloed en vocht lekken en
  • Proliferatieve retinopathie waarbij nieuwe bloedvaten gevormd worden. Deze nieuw gevormde bloedvaatjes zijn kwetsbaarder dan gewone bloedvaten. Hierdoor kunnen bloedingen optreden. Dit is de meest ernstige vorm van diabetische retinopathie en kan leiden tot blindheid en slechtziendheid.

Retinopathie kan behandeld worden met laser. Hierbij worden de nieuw gevormde bloedvaten dicht gebrand of worden alleen de extra kwetsbare vaten behandeld. Bij bloedingen in het glasvocht die meestal veroorzaakt zijn door abnormale bloedvaten, kan een behandeling met koude (cryotherapie) helpen om de bloedingen in het glasvocht te laten verdwijnen. Ook kan er een vitrectomie uitgevoerd worden, wat het verwijdering van glasvocht inhoudt.
Soms zitten de beschadigingen echter op een plek die niet met laser behandeld kunnen worden, in dat geval kunnen medicijnen d.m.v. injecties direct op de te behandelen plek uitkomst bieden.

Ondanks dat deze complicaties ook kunnen optreden wanneer de diabetes optimaal wordt behandeld, is het van groot belang de diabetesbehandeling regelmatig te evalueren. Daarnaast vindt bij veel mensen met diabetes elk jaar een onderzoek naar de ogen plaats, om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen. Dit onderzoek kan plaatsvinden door de oogarts of de optometrist, of door een digitale netvliescamera, waarbij de foto’s op afstand beoordeeld worden door een oogarts. Hiermee kan de vroeger veel voorkomende blindheid vaak worden voorkomen

Diabetische Nefropathie
Dit is de  nierschade die optreedt bij mensen met diabetes mellitus. Bij langer bestaande diabetes raken de kleine bloedvaten in het hele lichaam beschadigd, ook die van de nierfilters. De belangrijkste risicofactoren voor beschadiging van de bloedvaten zijn een niet goed ingestelde diabetes waardoor de bloedglucose(bloedsuiker)waarden steeds te hoog zijn, hoge bloeddruk, roken en erfelijkheid.

Het eerste teken van diabetische nefropathie is verlies van heel kleine hoeveelheden van een bepaald soort eiwit (albumine) in de urine. Door het vroegtijdig opsporen van albumine in de urine, kan in een vroege fase met behandeling worden gestart en verdere nierschade worden tegengegaan. Om die reden wordt wel geadviseerd bij alle diabetespatiënten boven de 12 jaar tenminste éénmaal per jaar de urine te onderzoeken op albumine. De hoeveelheid albumine in de urine geeft aan of er sprake is van dreigende nefropathie of reeds bestaande nefropathie.

Het ontstaan van diabetische nefropathie kan op veel manieren worden tegengegaan. En als het reeds aanwezig is, kan het proces worden vertraagd. In het algemeen zijn een gezonde leefstijl met voldoende beweging en een gezond dieet met niet te veel zout en niet te veel dierlijke eiwitten belangrijk. Roken moet worden gestopt. De diabetes moet zo goed mogelijk gereguleerd zijn zodat het bloedglucosegehalte binnen nauwe grenzen blijft. Verhoogde bloeddruk moet krachtig worden behandeld. Wanneer er zoveel albumine in de urine zit, dat er sprake is van dreigende nefropathie, moet bovendien worden gestart met bepaalde bloeddrukverlagende medicijnen, ook als de bloeddruk niet is verhoogd. Deze medicijnen hebben een gunstige invloed op de nieren. Als de hoeveelheid albumine in de urine toeneemt, wordt het steeds belangrijker de bloeddruk verder te verlagen. Hierbij zijn bijna altijd meerdere medicijnen nodig.

Andere complicaties:

De meest voorkomende complicaties bij diabetes in het algemeen zijn naast de hierboven beschreven retinopathie en nefropathie ook problemen met hart- en bloedvaten (hoge bloeddruk, hartinfarct, beroerte);  zenuwen (neuropathie);  voeten (diabetische voet), maagklachten en erectiestoornissen.  Voor al deze complicaties geldt: hoe langer de diabetes bestaat, hoe minder goed der instelling is, hoe eerder zullen zij voorkomen.
Regelmatige controle is van groot belang, omdat het tijdig opsporen van complicaties veel kan schelen in de prognose!


Ben je benieuwd naar alle vragen? Ze staan hier op een rijtje!