Kan ik bij de politie werken met type 1 diabetes?

politieJa. Met T1D kun je bij de politie werken. Daar zitten echter wel wat voorwaarden aan. Je komt met T1D in je aanstellingsprocedure bij de politie ‘in de knoop’ bij het verplichte geneeskundig onderzoek. Een uitvoerende functie bij de politie schrijft voor dat je een verhoogde waakzaamheid en oordeelsvermogen nodig hebt en bij T1D is dit begrijpelijkerwijs een twijfelachtig punt. In de regeling aanstellingseisen politie 2002 wordt type 1 diabetes dan ook genoemd en of je voldoet aan de waakzaamheid wordt gecontroleerd door een medisch keuringsarts. Daar wordt gekeken naar het volgende: een goede instelling blijkend uit de HbA1c-waarde, zelfcontrole, ziekte-inzicht, hypo-herkenning, en vaardigheid om de insulinedosering aan te passen
Dus, het is niet onmogelijk om met type 1 diabetes bij de politie aangesteld te worden , maar een arts moet, gebaseerd op bovenstaande regeling, hier een oordeel over geven. De politie kan je dus niet weigeren op medische gronden, voor welke functie dan ook, zodra een keuringsarts een positief oordeel afgeeft.
Een ervaringsdeskundige vertelt ons het volgende: “Ik red mij prima binnen de politie, maar ik raad het zeker niet iedereen aan. Het is absoluut zwaar voor mensen met Type 1 Diabetes. Dit komt door de onregelmatigheid en de onvoorspelbaarheid van het werk. Het is natuurlijk lastig als je een hypo hebt terwijl je bij een reanimatie aankomt of in een onveilige situatie. Je moet dit voorkomen en hier dus altijd rekening mee houden en dat heeft wat voeten in de aarde af en toe. Binnen de politie weten de belangrijke mensen dat ik type 1 diabetes heb (chefs, trajectbegeleiders etc.), maar verder eigenlijk niemand. Ik voel mij goed en ben in staat mijn werk uit te voeren, maar ik heb geen zin in ‘problemen’ met collega’s omdat zij het niet begrijpen of alleen maar horrorverhalen kennen of iets dergelijks.”