Archief

Nieuw Duits onderzoek naar preventie van T1D

Icoon PreventieDe aanwezigheid van specifieke auto-antilichamen (islet-antibodies) kan wijzen op een kans tot het ontwikkelen van T1D.Slechts 10 tot 15 procent van de personen met T1D hebben familieleden met T1D. Door grote groepen kinderen te screenen op deze specifieke auto-antilichamen kunnen meer mensen op een vroeg tijdstip gediagnosticeerd worden, zodat al vroeg tot behandeling kan worden overgegaan.Bijkomend voordeel is dat er Klinische onderzoeken opgezet kunnen worden met als doel het vertragen van het optreden van T1D, en ook het voorkomen van ketoacidose (DKA, diabetici Keto- Acidose).In Duitsland is begonnen met het screenen van 3 en 4 jarige kinderen op de aanwezigheid van auto-antilichamen. Kinderen waarbij meer dan 1 soort auto-antilichamen voorkwam hebben verhoogde kans op T1D en worden geclassificeerd als pre-symptomatisch.Deze kinderen krijgen de kans mee te doen aan een onderzoek waarbij vastgelegd wordt wat het natuurlijke verloop van de ziekte is en waarbij gepoogd wordt T1D te voorkomen door interventie (hoe wordt niet beschreven).Het ultieme doel van deze studies identificeren van kinderen met verhoogde kans op T1D en het voorkomen van T1D.