Archief

Type 1 Diabetes en je rijbewijs

Mensen met diabetes zijn goed in staat om auto te kunnen rijden, mits zij hun hypo’s en hypers goed aanvoelen. Het is daarom erg belangrijk dat een persoon met diabetes dit kan aanvoelen om zo tijdig te kunnen stoppen en in te grijpen zodat er zich geen gevaarlijke situaties kunnen voordoen.Om vast te stellen dat hypo/hyper sensitiviteit voldoende is om veilig te rijden, heeft het CBR bij het aanvragen of verlengen van het rijbewijs een apart proces in geval van diabetes. De doorlooptijd van dit proces kan tot 4 maanden zijn. Tijdig beginnen daarom!Voordat dit proces in gang wordt zet is het erg belangrijk dat de persoon met diabetes zijn of haar situatie bepaalt. Wanneer een persoon al diabetes heeft voor het aanvragen van een rijbewijs, is hij of zij verplicht dit te melden bij het CBR middels de Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring). Indien diabetes zich ontwikkeld heeft nadat het rijbewijs al is behaald, geldt deze verplichting niet.Omdat er veel onduidelijkheid is over het proces van het aanvragen of verlengen van een rijbewijs voor een persoon met diabetes hebben we het hier uitgezet in een stappenplan.

  1. Vul een Gezondheidsverklaring in.
De Gezondheidsverklaring kan digitaal ingevuld worden door met DigiD in te loggen bij het CBR waarna de Gezondheidsverklaring via iDeal betaald en ingevuld kan worden.Indien iemand niet in staat is de Gezondheidsverklaring digitaal in te vullen, kan deze ook op papier aangeschaft worden bij de gemeente of bij een CBR-examencentrum in Amsterdam, Assen, Eindhoven of Rijswijk. Ook kan, tegen een extra betaling van 10 euro, een Gezondheidsverklaring aangetekend verzonden worden via de klantenservice van het CBR.Op de Gezondheidsverklaring geeft de persoon die het invult aan dat hij of zij diabetes heeft en verwijst vervolgens naar het Vragenformulier Diabetes Mellitus die door de behandelaar ingevuld dient te worden. Zie punt 3.
  1. Print het onderdeel ‘Diabetes Mellitus’ van de ‘Regeling Eisen Geschiktheid 2000’ uit.
In dit onderdeel van de ‘Regeling Eisen Geschiktheid 2000’ staan de wettelijke vereisten vermeld voor het autorijden met Diabetes Mellitus. Hierin staat onder andere ook wat er wordt verstaan onder hypo-unawareness volgens het CBR, aangezien dit kan verschillen met hoe artsen deze term gebruiken.
  1. Print het onderdeel ‘Vragenformulier Diabetes Mellitus’ uit.
Dit document is een vragenlijst over de persoon met diabetes en hoe hij of zij omgaat met en reageert op een hypo. Daarnaast worden eventuele complicaties ook op dit formulier genoteerd. Dit is geen medische keuring maar hierop wordt feitelijke informatie over de persoon met diabetes ingevuld. De behandelaar van de persoon met diabetes moet dit formulier invullen.
  1. Laat de behandelaar de documenten van stap 2 en 3 invullen.
De behandelaar zal het ‘Vragenformulier Diabetes Mellitus’ aan de hand van de ‘Regeling eisen Geschiktheid 2000’ en zijn of haar kennis van de persoon met diabetes waarheidsgetrouw invullen.
  1. Stuur de documenten naar het CBR.
Nadat de persoon met diabetes de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld en de behandelaar de Vragenlijst Diabetes Mellitus, dienen beide documenten verstuurd te worden naar het CBR. Op basis van deze documenten bepaalt het CBR of er nog eventueel een aanvullende keuring nodig zijn zoals bijvoorbeeld een oogtest of een rijtest.Geldigheidsduur nieuwe rijbewijsIndien de aanvraag voor een nieuw rijbewijs of verlenging wordt goedgekeurd heeft krijgt het rijbewijs een geldigheidsduur van 5 jaar i.p.v. 10 jaar. Na het verstrijken van de geldigheidsduur zal de persoon met diabetes opnieuw bovenstaand proces moeten doorlopen en zal de rijgeschiktheid opnieuw worden bepaald.Voor meer informatie kun je terecht op de website van het CBR of bekijk onderstaande video gemaakt door JDRF Nederland in samenwerking met DVN.
Geschreven door Bastiaan van den Berg, vrijwilliger bij JDRF, Type 1 Diabetes sinds 2016. Dit artikel is onderdeel van de zorgverlenersnieuwsbrief die JDRF iedere twee maanden verstuurd.