Dexcom G6 – wat is er nieuw?

Afgelopen november deelde JDRF in een nieuwsbericht dat de Dexcom G6 naar verwachting in 2018 gelanceerd zou gaan worden. In maart 2018 is de G6 officieel goedgekeurd door de FDA en deze zal naar verwachting in de loop van 2018 beschikbaar worden voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.

In vergelijking met het G5 systeem zijn veel onderdelen in het G6 systeem gelijk gebleven. Zo kan de G6 worden uitgelezen met een receiver, een applicatie op een smartphone of beiden. Daarnaast geeft de G6, net als de G5, alarmen bij een te hoge of te lage glucose waarde en bij snel veranderende glucosewaarden. Ook is de G6 goedgekeurd vanaf een leeftijd van 2 jaar, net als het G5 systeem. Tot slot mag de G6 gebruikt worden om beslissingen te maken voor de toediening van insuline.

Ook zijn er een aantal vernieuwingen doorgevoerd die de G6 een stuk gebruiksvriendelijker maken dan de G5. Hieronder een overzicht van de meest belangrijke vernieuwingen.

Geen kalibratie meer vereist

De G5 vereiste 2 kalibraties door middel van een vingerprik direct na de 2 uur durende opwarmperiode. Vervolgens moet de gebruiker elke 12 uur een kalibratie uitvoeren om ervoor te zorgen dat de sensor zo min mogelijke afwijking vertoont.

De G6 vereist, net als de Freestyle Libre, geen enkele kalibratie meer. De G6 heeft ook een opwarmperiode van 2 uur en vertoont direct daarna automatisch elke 5 minuten de glucosewaarden. Het blijft nog wel mogelijk om in de applicatie of op de reader een kalibratie uit te voeren indien de waarden wat afwijken.

Ondanks dat er geen kalibraties nodig zijn behoudt het G6 systeem een nauwkeurigheid vergelijkbaar met het G5 systeem, zelfs na 10 dagen.

Verlengde levensduur

De G5 heeft een officiële levensduur van 7 dagen, waarna de sensor vervangen moet worden. Bij de G6 is deze levensduur verlengd naar 10 dagen, daarna schakelt de G6 zichzelf uit en kan niet meer herstart worden. Een G5 kan een aantal keer worden herstart door simpelweg de transmitter op dezelfde sensor aan te sluiten en vervolgens deze te registeren als een nieuwe sensor. Dit is helaas niet meer mogelijk met de G6.

Nieuwe applicator

Het aanbrengen van een G5 is een lastig karwei: de gebruiker moet zelf de aanbrengnaald in de huid duwen middels een applicator. Dit kan een pijnlijk proces zijn, zeker voor jonge kinderen.

De nieuwe G6 wordt aangebracht middels een compleet vernieuwde applicator met enkel 1 knop met daaroverheen een veiligheidspal. De sensor bevindt zich al in de applicator en de gebruiker hoeft enkel de sticker van de sensor te verwijderen, de veiligheidspal van de applicator te halen en met een druk op de knop wordt de sensor op je huid aangebracht. Vervolgens verwijder je de applicator van de huid, druk je de transmitter op de sensor en is de G6 klaar om te worden gestart.

Plattere transmitter met verbeterde bluetooth verbinding

De transmitter van de G5 steekt een flink stuk uit boven de sensor. Dit kan problemen opleveren als je bijvoorbeeld tegen een deur stoot en de sensor hier achter blijft hangen.

De transmitter van de  G6, is ongeveer eenderde dunner en daarom volledig vlak met de sensor. Dit is aanzienlijk comfortabeler te dragen en zal ook minder vaak ergens achter blijven hangen.  De G6 transmitter heeft dezelfde 3 maanden levensduur als die van de G5.

Verder is er ook gewerkt aan de stabiliteit van de bluetooth verbinding, die bij de G5 nog regelmatig kon wegvallen. De nieuwe G6 transmitter zou een stabielere verbinding hebben en daarnaast ook een grotere reikwijdte waardoor de gebruiker op grotere afstand van de receiver of telefoon nog steeds een goed signaal kan ontvangen.

Geen acetaminophen storing

Wanneer je de G5 sensor gebruikt wordt het ten alle tijden afgeraden om acetaminophen (paracetamol) te gebruiken omdat dit medicijn een interactie aan gaat met de sensor wat kan leiden tot sterk afwijkende metingen. Dit is met de G6 verholpen en zal geen problemen meer opleveren zolang de gebruiker zich aan de maximale dosering van 1000mg acetaminophen per 6 uur houdt. Bij een hogere dosering kunnen er afwijkende metingen voorkomen.

Nieuwe touchscreen receiver

De G4 en G5 maakten gebruik van een simpele, smalle receiver met 4 knoppen voor navigatie. De G6 receiver is volledig vernieuwd en heeft een groot touchscreen met daarnaast 1 knop om het apparaat aan te zetten. Wanneer de gebruiker op de knop drukt zal direct de meest recente glucosewaarde weergegeven worden samen met de grafiek van de afgelopen uren. Om verdere interactie met de receiver te starten moet de gebruiker een simpele 1-2 code intikken om het scherm te ontgrendelen. De G6 receiver heeft verder dezelfde functies als de G4/G5 receiver.

Voorspellend laag alarm

Een nieuw voorspellend alarm is toegevoegd aan het G6 systeem, die de gebruiker alarmeert wanneer deze onder de 3,0 mmol/L dreigt te gaan binnen 20 minuten. Door het voorspellende alarm kan de gebruiker tijdig ingrijpen en ervoor zorgen dat de daling wordt afgeremd door het eten van koolhydraten of het verminderen van de insulinedosering.

Samengevat is de Dexcom G6 weer een grote stap vooruit naar de toekomst van CGM technologie. Het nieuwe G6 systeem heeft een aantal grote verbeteringen ten opzichte van het G5 systeem zoals de vernieuwde applicator, verlengde levensduur en geen vereiste kalibraties.

Echter door het niet meer kunnen “herstarten”van de G6 sensor, zullen er meer sensoren nodig zijn, wat hogere kosten met zich meebrengt. De meeste mensen met diabetes komen niet in aanmerking voor een CGM vergoeding, voor hen kan daardoor het gebruik van de G6 aanzienlijk duurder uitvallen dan het gebruik van bijvoorbeeld de G5.

Wanneer het G6 systeem in Nederland beschikbaar zal komen is nog niet bekend. Een eventuele vergoeding zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren met behulp van dezelfde criteria als die geldt voor andere CGM systemen op de markt.

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de website van Dexcom.


Geschreven door Bastiaan van den Berg, vrijwilliger bij JDRF,  Type 1 Diabetes sinds 2016. Dit artikel is onderdeel van de zorgverlenersnieuwsbrief die JDRF iedere twee maanden verstuurd.