Nieuws

Nieuw insuline pompsysteem op de Nederlandse markt

Jong met T1D

[caption id="attachment_10868" align="alignright" width="200"] Eén van de eerste insulinepompen[/caption]Op dinsdag 30 oktober was JDRF Nederland aanwezig bij de officiële lancering van het nieuwe systeem van Medtronic. Aanwezigen kregen de kans om hem in actie te zien, en vragen te stellen aan de eerste ervaringsdeskundigen met het MiniMed 670G-systeem in Nederland: Nienke van den Heuvel en Bas van de Goor.

Systeem

De 670G wordt overal benoemd als systeem in plaats van als insulinepomp. Om de belangrijke nieuwe functies van de insulinepomp zelf te kunnen gebruiken, dient met gebruik te maken van het volledige systeem. We spreken dan over de pomp, de sensor, het testapparaat, en de vernieuwde software van Medtronic.

Automodus

Het MiniMed 670G-systeem is vooral onderscheidend door de functie “Automodus”. Deze pomp communiceert met een vernieuwde sensor en zender. Deze sensor is nauwkeuriger, gaat 7 dagen mee, en is ook te plaatsen op de arm. Wanneer de pomp verbonden is met de sensor, kan de “Automodus”-functie worden ingeschakeld. Met deze functie neemt de pomp een deel van de taken over. Op basis van de glucosewaarden die via de sensor binnenkomen, doseert de pomp automatisch de nodige insuline. Dit gebeurt met ‘microbolussen’, dat wil zeggen dat de pomp elke 5 minuten een berekende dosis insuline afgeeft, of juist niet als dat nodig is. De ideale glucosewaarde waar de pomp hierbij op richt is 6,7 mmol/l. Deze waarde is voor sommige mensen vrij hoog, maar deze is niet aanpasbaar. Voor bijzondere omstandigheden, denk aan sport of ziekte, is wel een tijdelijk target van 8,3mmol/l in te stellen. Het feit dat de pomp het regelen van je basaalinsuline overneemt, betekent ook een flinke verandering in manier van denken. Je moet erop vertrouwen dat de berekening klopt, grijp je onnodig in, dan zorgt dit juist voor meer instabiele waarden.Hoewel de functie “Automodus” heet, is de pomp niet volautomatisch. Ten eerste is het voor deze pomp nóg belangrijker om je koolhydraatratio goed te hebben vastgesteld, en je koolhydraten exact te tellen. Voor je maaltijden moet je namelijk nog wel zelf bolussen, natuurlijk met ondersteuning van een ingebouwde calculator. Voer je je koolhydraten niet goed in, of klopt het ingestelde ratio niet, dan heeft dit invloed op de manier waarop de pomp in Automodus gaat rekenen. Het berekenen van je koolhydraatratio doet de pomp ook niet, wel berekent hij elke nacht om middernacht je insulinegevoeligheid op basis van de afgelopen 24 uur.Om te zorgen dat Automodus blijft functioneren, moet de sensor ook regelmatig gekalibreerd worden met een bloedglucosemeting, in de praktijk lijkt dit uit te komen op 3 à 4 keer per dag,. Daarmee zorgt de pomp voor stabielere dagen en vooral nachten.

Vergoeding

Het nut van deze nieuwe technologie valt of staat met de beschikbaarheid van de sensor die bij het systeem hoort. Zonder de sensor is de 670G-pomp vergelijkbaar met de 640G en ‘gewoon’ een insulinepomp. Medtronic heeft aangegeven hier ook graag verandering in te zien. Stichting JDRF Nederland zet zich ook in voor bredere beschikbaarheid van hulpmiddelen, zodat de beste zorg geleverd kan worden voor alle mensen met type 1 diabetes.

Samengevat:

Voordelen:
 • Automatiseert een groot stuk van de zorg voor diabetes
 • Zorgt voor betere time in range (vooral ’s nachts!)
 • Nieuwe sensor is nauwkeuriger, kan ook op arm worden geplaatst
 • Berekent automatisch insulinegevoeligheid en insulinebehoefte
 • Nieuwe software maakt waarden en verbeterpunten meer inzichtelijk voor gebruiker én arts
Nadelen:
 • Toegevoegde waarde is afhankelijk van vergoeding sensor, zonder sensor is het een insulinepomp als elke andere pomp
 • Voor sommigen is de richtwaarde van 6,7 hoger dan gewenst, dit is niet aan te passen
 • Je moet de controle kunnen loslaten
 • 3 à 4 keer per dag kalibreren, anders valt Automodus uit
 • Vereist aanpassing van gedrag en denkwijze: eten voor sporten leidt juist tot meer insuline afgifte
 • Koolhydraten correct is tellen nóg belangrijker

Tags: behandelen