Door JDRF gefinancierd onderzoek

JDRF Onderzoek                    

Onderzoeksontwikkelingen boekjaar 2016 (juli 2015 – juni 2016)

Kunstmatige Alvleesklier

Een kunstmatige alvleesklier is een combinatie van meettechnologie, software en een insulinepomp. Net als een normale alvleesklier, geeft een kunstmatige alvleesklier insuline af als de bloedglucosespiegel stijgt. De bloedglucosespiegel wordt zo veel beter gecontroleerd en er is minder risico op complicaties. JDRF nam het initiatief voor onderzoek naar en ontwikkeling van een kunstmatige alvleesklier en maakt zich nu hard voor de verbetering van bestaande apparatuur en de beschikbaarheid ervan voor iedereen met T1D.

De ontwikkelingen

Verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder Medtronic en Johnson & Johnson (het bedrijf achter de Animas insulinepomp) werken aan systemen die de bloedglucosespiegel (gedeeltelijk) zelfstandig reguleren. Ook aan diverse Amerikaanse universiteiten wordt gewerkt aan een volledige ‘closed-loop’: een combinatie van een insulinepomp met CGM, die de bloedglucosespiegel automatisch onder controle houdt.

Naar verwachting komen er in 2017 meerdere nieuwe systemen op de markt die steeds dichter bij een volledig werkende kunstmatige alvleesklier in de buurt komen.

Slimme Insuline

Slimme, of glucosegevoelige, insuline is een vorm van insuline die alleen werkt als het bloedglucoseniveau in het lichaam stijgt. Als het bloedglucoseniveau een juiste waarde heeft, is de insuline inactief. Slimme insuline kan de kwaliteit van leven van mensen met T1D ingrijpend verbeteren. Het neemt de noodzaak weg voor meermaal daagse injecties of het 24/7 dragen van een insulinepomp. Hypo’s en hypers worden voorkomen, inclusief de gevolgen die deze met zich meebrengen.

De ontwikkelingen

Het Amerikaanse bedrijf Merck werkt nog steeds gestaag aan hun versie van slimme insuline. Het onderzoeksinstituut Calibr werkt ook aan een vorm van slimme insuline, met een aan-uit ‘knop’ die reageert op de bloedglucosespiegel.

Daarnaast is JDRF met Sanofi een samenwerking gestart om een aantal nieuwe projecten op het gebied van slimme insuline te kunnen financieren. Dit betekent onder andere financiering van onderzoek naar een pleister die gebruik maakt van een slimme insuline en onderzoek naar een insuline die gebruikt maakt van nanodeeltjes.

Inkapseling

Het implanteren van ingekapselde bètacellen, die insuline produceren wanneer dat nodig is, maken continue controle van de bloedglucosespiegel en het toedienen van insuline gedurende ten minste 24 maanden overbodig. JDRF is een drijvende kracht achter de ontwikkeling van alternatieve bètacellen en inkapseling van de cellen (bijvoorbeeld met biomaterialen), zodat de cellen met een ‘haaienkooi’ beschermd zijn tegen aanvallen van het immuunsysteem.

De ontwikkelingen

In navolging van de eerste testen in Amerika is het bedrijf ViaCyte nu ook in Canada hun inkapselings-systeem ‘Encaptra’ aan het testen. Ze onderzoeken nu of het systeem veilig is, waarna vervolgonderzoek zich zal richten op de dosering en het aantal apparaten dat nodig is om de bloedglucosespiegel onder controle te houden.

De BioHub, een ander inkapselingssysteem, boekt ook grote vooruitgang. Inmiddels is de eerste persoon insuline onafhankelijk door het gebruik van dit systeem. Op dit moment worden er meer mensen geïmplanteerd met het systeem en zijn we in afwachting van verdere resultaten.

Regeneratie

JDRF besteedt veel aandacht en geld aan onderzoek naar genezing van T1D. Om iemand permanent te kunnen genezen, moeten we de vernietigde bètacellen vervangen door nieuwe insuline producerende cellen (waardoor het lichaam zelf weer in staat is insuline te maken)  en ervoor zorgen dat er geen nieuwe immuunaanval ontstaat. JDRF loopt voorop in de financiering van onderzoek dat deze obstakels overwint.

De ontwikkelingen

Onderzoek van dr. Joseph Bass heeft aangetoond dat de interne klok van het lichaam een rol speelt bij de ontwikkeling van diabetes. De interne klok speelt een rol bij de afgifte van insuline. Door een verstoord ritme kan deze afgifte worden beïnvloed. Door deze verstoring te voorkomen en het natuurlijke proces te herstellen zou Type 1 Diabetes genezen kunnen worden.

Onderzoek van dr. Delong heeft daarnaast aangetoond dat een specifieke eiwitmodificatie mogelijk de oorzaak vormt van de auto-immuunreactie, die Type 1 Diabetes veroorzaakt. Door deze modificatie te wijzigen of te voorkomen dat deze plaats vindt, kan de auto-immuunreactie worden tegengegaan. Aanvullend onderzoek kijkt nu naar manieren om de bètacellen in het lichaam te vervangen door werkende replica’s, zodat er sprake is van volledige biologische genezing.

Preventie

JDRF zet zich in om T1D te stoppen door te investeren in onderzoek naar de achtergrond van de auto-immuunaanval die T1D veroorzaakt. En in onderzoek naar medicijnen die een auto-immuunaanval kunnen voorkomen of die ervoor kunnen zorgen dat de functie van bètacellen wordt behouden als de auto-immuunaanval op bètacellen nog maar net is begonnen. Zo investeert JDRF in onderzoek naar vaccins die dit mogelijk kunnen maken.

De ontwikkelingen

In Duitsland is gestart met een grootschalig preventieonderzoek. Dit onderzoek kijkt naar de aanwezigheid van specifieke auto-antilichamen die in de meeste gevallen aantonen dat T1D zal ontwikkelen. Door een duidelijk beeld te krijgen hoe en waarom T1D zich ontwikkelt, kan hopelijk een preventietherapie worden ontwikkeld.

Tijdens een conferentie in Stockholm is een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat aspecten van de zwangerschap en bepaalde metabolische veranderingen van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van Type 1 Diabetes. Door deze factoren te beïnvloeden zou de ontwikkeling van T1D mogelijk voorkomen kunnen worden.

Ook wordt er gekeken naar manieren om de ontwikkeling van T1D te vertragen.