Privacy Statement

Op weg van Type één naar Type géén gaat JDRF Nederland zo zorgvuldig mogelijk om met verkregen persoonsgegevens en privacy.

JDRF Nederland verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden: een aanmelding voor de maandelijkse nieuwsbrief, een aanmelding als vaste donateur, een eenmalige donatie, het starten van een actie, het deelnemen aan een evenement, het ontvangen van een vraag of klacht en dergelijke.

JDRF slaat  deze gegevens op in een centraal systeem waar alleen JDRF toegang toe heeft. De opgeslagen gegevens zijn in te zien op aanvraag.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met externe partijen, behalve als daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven is.

Indien men wenst kunnen de verkregen gegevens op aanvraag gewist of aangepast worden. Neem hier, en voor verdere vragen, contact over op met JDRF via info@jdrf.nl.