ANBI Gegevens

ANBI logoNaam Instelling:
Stichting JDRF Nederland

RSIN:
823239081

Post- en Bezoekadres:
Kanaalweg 16 G-L
3526KL Utrecht
Nederland

Doelstellingen en Beleidsplan:
Zie hiervoor ons meest recente jaarverslag.

Functies en Namen van Bestuurders:
Meer informatie over onze bestuurders is hier te vinden.

Beloningsbeleid bestuurders
Bestuurders van Stichting JDRF Nederland verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en declareren geen onkosten.

Beloningsbeleid directeur en staff
Sinds september 2014 heeft Stichting JDRF Nederland een directeur, die leiding geeft aan de bureauorganisatie. Het salaris van de directeur is per 1-12-2017 €90.720 inclusief vakantiegeld. De directeur ontvangt géén dertiende maand of andere bonusregeling. Met dit salaris blijft de directeur onder de VFI-norm.

Medewerkers van JDRF Nederland werken eveneens voornamelijk vanuit de passie om Type 1 Diabetes de wereld uit te helpen en krijgt daarom een beneden marktconform salaris.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:
Deze zijn te vinden in de jaarverslagen en op de nieuwspagina van deze site.

Financiële verantwoording:
Deze is te vinden in de jaarverslagen.

Beleggingsbeleid:

Alle bedragen die bij JDRF Nederland binnen komen worden gebruikt om de missie van de stichting te kunnen bewerkstelligen. Geen reserves en fondsen worden aangehouden in beleggingen en obligaties, alleen via spaarrekeningen.

Statuten
De statuten van JDRF Nederland zijn te lezen via onderstaande link:

Statuten JDRF Nederland

Codes
JDRF Nederland onderschrijft verschillende codes, welke te lezen zijn via onderstaande link(s):

CODE OF ETHICS JDRFNL 2016

SBF-code Goed Bestuur

Richtlijn Financieel Beheer goede doelen

Regeling beloning directeuren van goede doelen