Petitie ‘Vergoed de Freestyle Libre in Nederland’ overhandigd aan de Tweede Kamer

21 november 2017 – Mike Janssen (22) heeft vandaag namens 15.000 diabetespatiënten de petitie ‘Vergoed de Freestyle Libre in Nederland’ overhandigd aan leden van de Tweede Kamer en de Gezondheidscommissie. In de petitie pleiten diabetespatiënten voor het vergoeden van het Flash Glucose Monitoringsysteem de Freestyle Libre (FSL) in Nederland. De FSL maakt het voor diabetespatiënten mogelijk om hun bloedsuikerwaardes beter onder controle te houden, waardoor hun kwaliteit van leven sterk verbetert. Tot op heden vergoeden zorgverzekeraars de FSL niet, ondanks dat de kosten hiervan zowel op de korte als op de lange termijn lager zijn dan de gebruikelijke vingerprikmethode. Nederland loopt hiermee achter op landen als Engeland, Amerika, België, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen, waar de FSL wel vergoed wordt.

 Janssen, die zelf sinds zijn zesde met diabetes type 1 leeft, startte de petitie in 2015. Bijna 15.000 personen hebben zijn petitie ondertekend. Vandaag is de petitie samen met een eenmalig magazine aangeboden aan diverse Kamerleden en leden van de Gezondheidscommissie, in de hoop hiermee de stem van alle diabetespatiënten in Nederland te laten gelden en de FSL vergoed te doen krijgen via de zorgverzekering.

Diabetes in Nederland
Ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland lijden aan diabetes, in de volksmond ook wel suikerziekte genoemd. Elke week komen daar maar liefst 1.200 nieuwe mensen bij. 90% van alle patiënten heeft diabetes type 2 en 10% heeft type 1. Diabetes type 2 komt over het algemeen voor bij ouderen en bij mensen met overgewicht, en kan met een aanpassing in levensstijl en medicatie gereguleerd en in sommige gevallen zelfs teruggedraaid worden. Voor mensen met diabetes type 1 ligt dat anders. Type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het eigen lichaam de cellen in de Eilandjes van Langerhans stukmaakt waardoor de alvleesklier geen insuline meer aanmaakt. Deze mensen zijn afhankelijk van insuline die zij zichzelf moeten toedienen. Zonder insuline gaan zij dood. Diabetes type 1 treft vaak kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar maar kan op elke leeftijd ontstaan.

Kwaliteit van leven

Een diabetespatiënt met type 1 is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bezig met het reguleren van zijn bloedsuikerwaarde. Hij meet dit ongeveer 8 keer per dag door in een vinger te prikken en het bloed aan te brengen op een bloedglucosemeter. Behalve dat dit zeer belastend en pijnlijk is voor een patiënt, is de informatie die met de vingerprikmethode wordt behaald minimaal; slechts een momentopname. De Freestyle Libre daarentegen geeft de patiënt de mogelijkheid om pijnvrij zijn glucosewaarde te meten, op elk moment dat hij dat wil en biedt hem veel meer informatie. Naast de glucosewaarde geeft de FSL namelijk ook een trendlijn aan en wordt er dag en nacht automatisch gemeten. Hierdoor wordt significant meer inzicht verkregen in de schommelingen in glucosewaardes, die de patiënt helpen om zijn waardes beter onder controle te houden en het risico op kostbare en mogelijk levensbedreigende complicaties te verminderen. De FSL vergroot de kwaliteit van leven voor diabetespatiënten op vele manieren.

Kostenbesparing op zorg mogelijk met de FSL
Tot op heden wordt de FSL niet vergoed door zorgverzekeraars. Opmerkelijk, want naast de vele positieve gebruikerservaringen zou het kostenaspect een belangrijk argument moeten vormen. De kosten voor het gebruik van de FSL liggen per jaar per patiënt ongeveer 200 euro lager dan de traditionele meetmethode (op basis van 8 vingerprikken per dag). Met de petitie ‘Vergoed de Freestyle Libre in Nederland’ bieden initiatiefnemer en zijn achterban de Tweede Kamer een mogelijkheid om de almaar stijgende zorgkosten in Nederland deels een halt toe te roepen.