De plannen van JDRF voor een wereld zonder Type 1 Diabetes

 JDRF is de enige organisatie in de wereld met een strategisch plan voor nieuwe behandelmethoden en uiteindelijk genezing voor Type 1 Diabetes (T1D). Deze behandelmethoden gaan het leven van mensen met Type 1 structureel verbeteren. Ons plan is doortastend, toekomstgericht en realistisch. Onze investeringen leveren significante vooruitgang op. We zien in dat T1D niet met één ‘Eureka-moment’ opgelost kan worden. Er is veel onderzoek nodig op verschillende gebieden. JDRF zorgt ervoor dat vooruitgang wordt geboekt en dat, na klinisch onderzoek, nieuwe technieken zo snel mogelijk beschikbaar komen voor mensen met T1D. Dit zijn de plannen voor boekjaar 2018-2019 (juli 2018 tot en met juni 2019).

Kunstmatige alvleesklier

Dankzij JDRF heeft het eerste kunstmatige alvleeskliersysteem, de Medtronic 670G insulinepomp, in 2016 goedkeuring ontvangen van de FDA. JDRF werkt nu toe naar een manier waarop een insulinepomp, CGM en algoritme ‘met elkaar kunnen praten’, onafhankelijk van de fabrikant. Stel je voor dat je zelf kunt kiezen welke pomp en CGM je wilt gebruiken, en die samen kan voegen tot een veilig en effectief kunstmatig alvleesklier systeem. De nieuwe Dexcom G6 heeft dit pad al ingeslagen en JDRF werkt met partners om dit nog meer aan te moedigen in de toekomst.

Glucosecontrole

Een belangrijke vraag die we stellen bij JDRF is: hoe kunnen we therapieën verbeteren die niet afhankelijk zijn van apparaten? Hieronder vallen onder andere insuline en andere medicijnen die de glucosecontrole kunnen herstellen en de kans op complicaties kunnen verminderen. Er is veel focus op therapieën die niet op insuline gebaseerd zijn. Hiermee wordt geprobeerd de onderzoeksrichting van glucosegevoelige insuline aan te vullen. We stimuleren samenwerking door alle onderzoeksgebieden van JDRF om de uitkomsten te verbeteren en tijd-in-range (de tijd dat de bloedglucose waarde stabiel is) te verlengen in de behandeling van Type 1.

Immunotherapieën

In onderzoek naar de genezing van Type 1 staat centraal dat we ons richten op het herstellen van de immuunbalans. Binnen de immunotherapieën zijn er bijzondere ontwikkelingen op het gebied van kanker, Type 1 Diabetes en andere auto-immuunziekten. Dit geeft de gelegenheid om unieke samenwerkingsverbanden en doorbraken in te zetten om de missie van JDRF te bereiken. De plannen van JDRF richten zich erop om de ontwikkelingen in onderzoek naar kanker en andere auto-immuunziekten in te zetten om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen voor Type 1.

Bètacel regeneratie

Het herstellen en beschermen van de insuline-producerende bètacellen staat centraal in de missie van JDRF om Type 1 te genezen. JDRF was de initiatiefnemer van een pijplijn aan onderzoek naar bètacelregeneratie en bètacel overlevingstherapieën. We hebben snelle ontwikkelingen gezien in de vertaling van deze ideeën naar klinische onderzoeken. Het komende jaar wordt gefocust op het klinisch testen van medicijnen die al zijn goedgekeurd voor andere ziektes, die de potentie hebben om bètacel overleving te verbeteren.

Bètacel vervanging

Er zijn bijzondere ontwikkelingen gaande op het gebied van inkapselingsonderzoek. Inkapseling is een geavanceerde vorm van transplantatie waarbij een materiaal wordt geïmplanteerd in het lichaam. Dit materiaal is ontwikkeld om bètacellen te beschermen, maar toch zuurstof en andere voedingstoffen door te laten, terwijl insuline gewoon naar buiten kan. Terwijl we nieuwe manieren onderzoeken om deze therapieën naar een hoger level te trekken, worden aanvullende technologieën, gentherapie en genbewerking onderzocht op hun potentie.

Preventie

We weten nu dat kinderen met twee of meer autoantistoffen, de ‘markers’ van Type 1 , bijna altijd Type 1 ontwikkelen. Daarbij is de vraag eerder wanneer, niet of, zij de ziekte krijgen. Screening op deze twee autoantistoffen gaat ervoor zorgen dat we mensen met een verhoogd risico kunnen identificeren en in een vroeg stadium van de diagnose kunnen ingrijpen. Zo voorkomen we diabetische ketoacidose (DKA), wat kan leiden tot een comateuze toestand. DKA treedt op in 35% van de gevallen bij een nieuwe diagnose, tenzij er gebruik wordt gemaakt van screeningsonderzoek. Dit kan er in de toekomst ook voor zorgen dat mensen met autoantistoffen kunnen meewerken aan nieuwe onderzoeken waarbij wordt gezocht naar manieren om de ontwikkeling van Type 1 te vertragen.

Complicaties

Ondanks de verbeteringen in behandelingen, blijft het moeilijk voor veel mensen om de doelstellingen voor glucosewaarden te behalen. Zelfs mensen met goede controle over hun bloedsuiker lopen het risico op complicaties. Hierdoor is het moeilijk om mensen op het juiste moment de juiste behandeling te kunnen bieden, omdat we niet weten wie wanneer kans heeft op welke complicaties. Door markers te identificeren die bijvoorbeeld samenhangen met verminderde werking van de nieren kunnen we ervoor zorgen dat complicaties meer gericht behandeld en voorkomen kunnen worden.