Verschillende manieren van nalaten

Nalaten

Verschillende manieren van nalaten

Er zijn twee manieren waarop je kunt nalaten aan JDRF Nederland:

• Met een erfstelling kun je JDRF Nederland (mede-)erfgenaam maken.
• Met een legaat kun je aan JDRF Nederland een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaten.

 1. Erfstelling
  Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat door middel van een testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Met een erfstelling kun je één of meerdere erfgenamen benoemen. Dit kan een persoon zijn, maar ook een organisatie zoals JDRF Nederland. Als je JDRF Nederland tot mede-erfgenaam benoemt, dan wordt je nalatenschap verdeeld tussen alle erfgenamen.
  Benoem je JDRF Nederland tot je enige erfgenaam, dan erven wij alle rechten, plichten, geld en spullen. We zijn dan verplicht alle nalatenschappen beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat wij nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld als de schulden in een nalatenschap groter zijn dan de baten.
 2. Legaat
  Wil je liever een vastgesteld geldbedrag, of een bepaald goed nalaten?
  Dan kun je een legaat of meerdere legaten opnemen in je testament. Een legaat kan elke omvang hebben. Je kunt met een legaat bijvoorbeeld een geldbedrag van 10.000 euro nalaten of een bepaald goed, zoals een schilderij, schenken aan JDRF Nederland.
  De legaat wordt dan van de verdere erfenis afgetrokken, waarbij de erfgenamen het restant verdelen.

Er zijn ook combinaties mogelijk van erfstelling en legaten. Een notaris kan je adviseren wat het beste bij je wensen en situatie past. Het uiteindelijke testament dient ook door een notaris opgemaakt en getekend te worden.

Meer informatie over nalaten is te lezen op onderstaande internetpagina’s.

Goede Doelen Nederland
Testamenttest.nl
Notaris.nl - Schenken, Erven en Nalaten