Lopend onderzoek

Dr. Marcel Karperien – Universiteit Twente

Headshot Marcel Karperien

Financiering van JDRF in de laatste vijf jaar

2018-2019: € 308.382
2019-2020: € 103.578
2020-2021: € 70.358

Het onderzoek van dr. Marcel Karperien...

…richt zich op holle microgels om bètacellen in te kapselen. Als deze microgels succesvol zijn en het menselijk lichaam deze ook verdraagt, maakt dit transplantatie van bètacellen bij mensen mogelijk.

Waar staat het onderzoek?

De wijze waarop bètacellen ingekapseld worden in holle microgels wordt steeds verder ontwikkeld. Inmiddels is bekend dat het immuunsysteem van muizen de microgels goed verdraagt. Daarnaast ontwikkelden onderzoekers een technologie om zuurstofgenererende microdeeltjes te produceren. Ook starten wetenschappers nu experimenten met Eilandjes van Langerhans uit varkens.

Wat gaat er nog gebeuren?

De experimenten met Eilandjes van Langerhans hebben vertraging opgelopen door het coronavirus, maar zijn weer opgestart. Doel van het onderzoek is nu om te bewijzen dat ingekapselde bètacellen in holle microgels in staat zijn om bij muizen met diabetes de bloedglucosespiegel te normaliseren. Dit is essentieel voor verder onderzoek naar toepassing bij mensen.