Complicaties beperken

Complicaties beperken

Mensen met type 1 diabetes ontwikkelen vaak complicaties. Wetenschappers onderzoeken hoe deze complicaties verminderd en op de langere termijn voorkomen kunnen worden.


Nefropathie en retinopathie

Binnen dit onderzoekspad richten wetenschappers zich met name op het vertragen en voorkomen van diabetische nefropathie (schade aan de nieren) en retinopathie (schade aan het netvlies). Door de oorzaken van deze aandoeningen te onderzoeken, komt de mogelijkheid om de gevolgen te beperken dichtbij.

Ook is het in kaart brengen van risicofactoren onderdeel van het werk van wetenschappers. Daarvoor is het nodig dat mensen met type 1 diabetes deelnemen aan klinische trials met betrekking tot nefropathie en retinopathie.

Aandachtsgebieden:

  1. Identificeren en valideren van voorspellende biomarkers (die gebruikt kunnen worden in clinical trials om nefropathie en retinopathie in een vroeg stadium op te sporen)
  2. Identificeren van genen die verband houden met nefropathie (en zodanig mensen met een verhoogd risico in kaart brengen)
  3. Vertalen van gegevens afkomstig van biomarkers en genen
  4. Zorgen dat mensen met type 1 diabetes onderdeel zijn in klinische trials op het gebied van nefropathie