Nieuws

Oorzaak toename T1D door vooruitgang medische zorg

Onderzoek

_MG_7666_sc‘Tot begin 20e eeuw, wasType 1 een vreselijke en gevaarlijke ziekte en veroorzaakte overlijden tijdens de tienerjaren of vroeg in de twintig.’ zei Wen-Peng You, een Promovendus aan de University of Adelaide School of Medicine in Australia, in een persbericht. You: ’Dit betekende dat er een beperkte mogelijkheid was voor mensen met Type 1 om kinderen te krijgen en hun genetische materiaal door te geven aan toekomstige generaties. In termen van evolutie noemen we dit ‘Natuurlijke Selectie’.Met de introductie van insuline sinds de 1920-er jaren, en verbeteringen in de moderne geneeskunde, is de levensverwachting van mensen met Type 1 nu verhoogd tot 69 jaar. Dat is een opmerkelijk resultaat, maar het betekent ook dat met de afname van natuurlijke selectie het genetisch materiaal dat leidt tot het ontwikkelen van Type 1 hiermee in een hoog tempo toeneemt in de wereldbevolking.’You en Maciej Henneberg, PhD, eveneens van the University of Adelaide en the Institute of Evolutionary Medicine aan the University of Zurich in Switzerland, evalueerden het aantal gevallen van Type 1 diabetes in 118 landen en veranderingen in levensverwachting van 1950 tot 2010. Zij gebruikten de Biological State Index (een kwantificering van de kwaliteit van genetisch materiaal van de bevolking) om te bepalen of er een relatie bestond tussen afname in natuurlijke selectie en het aantal gevallen van type 1.Resultaten van dit onderzoek toonden een verband tussen het aantal gevallen van Type 1 wereldwijd en zowel Biological State Index (BSI) als levensverwachting bij geboorte. Na correctie voor de suikerconsumptie, Bruto Nationaal Product, verstedelijking en overgewicht, bleek dit verband zelfs significant te zijn. Dit verband werd wereldwijd exponentieel te noemen nadat 2 landen (Finland en Zweden) met een extreem groot aantal mensen met type 1 uit de data werden gehaald. In Europa en ‘Sub Europa’ en in 4 andere regios (Afrika, Amerika, Oost Mediteraan en West Pacific) werd een significant verband aangetroffen tussen het aantal gevallen van Type 1 en levensverwachting bij geboorte en BSI.In 2 Aziatische groepen vonden de onderzoeken een licht negatief verband tussen het aantal gevallen van Type 1 en levensverwachting bij geboorte en BSI. Er bleek echter wereldwijd geen verband tussen het aantal gevallen van Type 1 wereldwijd en de levensverwachting op 50-jarige leeftijd.‘Niet ieder land heeft toegang tot goede gezondheidszorg of vrij beschikbare insuline.’ zegt You. ‘In een aantal arme landen, zoals Afrika, is de levensverwachting voor mensen met Type 1 veel korter dan in de Westerse wereld. Dit betekent dat meer mensen voortijdig overlijden, met minder kans op nakomelingen die deze genen doorgeven.’ ‘Natuurlijke selectie is een van de belangrijke evolutionaire krachten die veranderingen in onze genen beïnvloeden, verspreid over bevolkingen en generaties.’ zegt Dr Henneberg. ‘Dit is de eerste belangrijke ziekte waarvan we hebben aangetoond dat hij na verloop van tijd toeneemt als gevolg van het achterwege blijven van Natuurlijke Selectie.Het is onwaarschijnlijk dat deze situatie ooit teruggedraaid kan worden. Om de problemen behorend bij Type 1 te verhelpen zou een vorm van gentherapie om de afwijkende genen te herstellen in overweging genomen kunnen worden.Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van onderzoek? Vul je gegevens in![gravityform id="1" title="false" description="false"]

Tags: behandelen