Word je depressief van type 1 diabetes?

101 vragen overDaar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Er zijn heel wat onderzoeken gedaan naar het voorkomen van depressies bij diabetespatiënten en de uitkomsten luiden allemaal hetzelfde: 1 op de 5 à 6 mensen met diabetes loopt kans op een depressie. Dat is vele malen meer dan bij mensen zonder diabetes.

Maar deze onderzoeken zijn allemaal uitgevoerd bij groepen die bestaan uit zowel T1D-patiënten en mensen met type 2. Dat maakt de resultaten minder betrouwbaar voor mensen met T1D. Type 2 wordt gelinkt aan onder anderen een ongezonde leefstijl en roken. Dat zijn factoren die ook apart weer worden gelinkt aan een groter risico op een depressie. Daarnaast heeft 90% van de mensen met diabetes type 2, waardoor het onderzoek ook zomaar bij vooral type 2 patiënten kan zijn uitgevoerd.

Feit is wel dat elke tegenslag in het leven het risico op een depressie kan verhogen. Het krijgen van een chronische aandoening kan zeker als tegenslag worden aangemerkt. Maar ook dan spelen leeftijd, de draagkracht van de persoon in kwestie en de zorgverlening een grote rol. Als een nieuwe patiënt op de juiste manier wordt behandeld, de juiste en voldoende informatie ontvangt en goed wordt begeleid in zijn of haar ‘nieuwe’ leven, scheelt dat enorm in de acceptatie en daarmee ook in het eventuele risico op (reactieve) depressies.


Ben je benieuwd naar alle vragen? Ze staan hier op een rijtje!