Slimme insuline: een update

Een van de oplossingspaden van JDRF is “slimme” ofwel glucosegevoelige insuline. Dit is insuline die bijvoorbeeld één keer per dag […]