Complicaties beperken

Complicaties beperken

De lichamelijke gevolgen van type 1 diabetes zijn groot. Veel mensen krijgen complicaties, bijvoorbeeld aan de ogen en nieren. Sommige mensen worden blind of krijgen nierfalen. De impact van deze fysieke problemen op de kwaliteit van leven is enorm. Met steun van JDRF kunnen wetenschappers internationaal onderzoek doen om deze complicaties te voorkomen en te beperken. Onderzoekers ontwikkelen behandelingen die oogziekten en nierfalen tegengaan.


Blindheid voorkomen

Retinopathie komt vaak voor bij mensen met type 1 diabetes. De kans op deze oogaandoening is groter bij mensen die al lang type 1 diabetes hebben en van wie de glucosewaarden vaak te hoog of te laag zijn. Bij deze aandoening is het netvlies in het oog beschadigd. Dit komt door lekkende bloedvaatjes. Als retinopathie niet goed behandeld wordt, kan iemand slechtziend of blind worden.

Met steun van JDRF vonden onderzoekers al meerdere medicijnen om retinopathie te behandelen. Deze medicijnen beperken beginnende oogproblemen. Maar wetenschappers zoeken meer manieren om retinopathie te behandelen. Ook voor mensen bij wie de aandoening al vergevorderd is. Daarnaast willen wetenschappers retinopathie voorkomen, zodat niemand nog bang hoeft te zijn om slechtziend of blind te worden door type 1 diabetes.

Nierproblemen vertragen

Nierschade bij type 1 diabetes noemen we diabetische nefropathie. Het is een van de meest verwoestende complicaties van de ziekte. Nefropathie ontstaat vaak door te hoge bloedglucosewaarden. De bloedvaten in de nieren raken beschadigd. Daardoor wordt de nierfunctie langzaam minder. In ernstige gevallen kan dit leiden tot nierfalen.

Nierproblemen bij mensen met type 1 diabetes worden steeds eerder opgespoord. Daarvoor wordt de hoeveelheid albumine, een speciaal eiwit, getest. Minder albumine kan wijzen op nefropathie. Wetenschappers ontdekten al medicijnen die de ontwikkeling van nierschade beperken. Maar ook voor mensen die al langer nierproblemen hebben, moet een oplossing komen. Daarom zet JDRF zich in voor een wereld waarin niemand meer nierschade krijgt door type 1 diabetes.

Geef voor onderzoek naar type 1 diabetes

De complicaties van type 1 diabetes verwoesten mensenlevens. Daarom zijn oplossingen voor oogaandoeningen en nierziekten hard nodig. Maar wetenschappelijk onderzoek naar deze complicaties kost tijd en geld. Met jouw steun kan JDRF investeren in internationaal, baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Geef voor wetenschappelijk onderzoek