Mensen

Ontmoet het bestuur

JDRF

6 FA1 B892 4 A1 F 4 BBD A49 B BE87075 BB994

Mr. Marjolein Westerman (1980) is voorzitter van het bestuur. Ze studeerde Nederlands en Frans recht en International Criminal Law in Amsterdam en Frankrijk.

Marjolein is Officier van Justitie in Amsterdam en is gespecialiseerd in internationale strafzaken.

Met haar partner dr. Maarten de Groot, oprichter van JDRF Nederland, woont zij in Amsterdam. Marjolein heeft meerdere mensen in haar directe omgeving met type 1 diabetes.

2018 Els Ankum Griffioen portretfoto

Drs. Els J. Ankum-Griffioen RPB (1961) studeerde Chinees en Bedrijfskunde in Leiden en in Rotterdam. Ze adviseert banken, pensioenfondsen en verzekeraars over investeringen in duurzaamheid.

Els is senior manager Business Development en Investor Relations bij Triodos Investment Management en is daarnaast als bestuurder verbonden aan het Instituut voor Pensioeneducatie IVP.

Ze is getrouwd met Frits Ankum, samen hebben zij twee volwassen kinderen. Haar zoon kreeg de diagnose type 1 diabetes toen hij zeven was.

Jaap Koelewijn V2

Prof. dr. Jaap Koelewijn (1956) is penningmeester van het bestuur. Hij is parttime hoogleraar Corporate Finance aan de Nyenrode Business Universiteit en hij heeft een eigen adviespraktijk. Jaap studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij promoveerde op een proefschrift over bankentoezicht.

Jaap heeft verschillende onderzoeksfuncties binnen de financiële sector bekleed, waaronder als analist en vermogensbeheerder bij MeesPierson, hoofd strategie en research bij IRIS (een gezamenlijke dochteronderneming van de Rabobank en Robeco) en hoofd onderzoek bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In zijn adviespraktijk richt hij zich op professionele financiële dienstverlening. Hij is adviseur op het vlak van beleggen en governance. Hij treedt op als deskundige in rechtszaken en hij geeft regelmatig commentaar in de media.

Hij is bij de JDRF betrokken omdat hij zelfs sinds 1990 diabetes heeft.

IMG 0273

Drs. Rob Kamphuis (1966) studeerde Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1992 is Rob actief in het vermogensbeheer en sinds 2021 is hij als Hoofd Fiduciair Advies verantwoordelijk voor de advisering en het relatiebeheer van de Blue Sky Group (de beheerder van de vermogens van, voornamelijk, de KLM Pensioenfondsen). In zijn carrière heeft Rob veel trainingen gegeven en hij is sinds 2016 docent aan de Certified Pensioenexecutive opleiding van de Erasmus Universiteit.

Rob is getrouwd met Pieternel Holm en samen hebben zij drie volwassen kinderen. Hun oudste kind kreeg de diagnose type 1 toen hij twaalf was.

Dr. Marieke Samson (1952) is begin 2013 toegetreden tot het bestuur van Stichting JDRF Nederland en draagt zorg voor de portefeuille ‘Onderzoek & Informatie’. Marieke studeerde Biochemie en Farmaceutische Chemie in Amsterdam en Florence. Marieke is werkzaam als coördinator bij Federatie Emmaus Nederland.

In het verleden werkte ze bij het Erasmus MC in Rotterdam, waar zij samen met wetenschappers hun uitvindingen en wetenschappelijke resultaten vertaalde naar maarschappelijk en economisch waardevolle bijdragen aan gezondheidszorg. Daarvoor werkte zij in de financiële wereld, bij verschillende universiteiten en een publieke instelling betrokken bij technologische innovatie.

In de familie van Marieke komt T1D veel voor. Onder andere haar moeder had T1D, in combinatie met andere auto-immuunziekten. Samen met haar vader heeft haar moeder cursussen gegeven aan patiënten over zingeving en ziekte. Marieke heeft twee volwassen kinderen.

Samira

Ms. Samira Mellenbergh (1990) is secretaris van het bestuur. Zij studeerde International Business and Management en heeft voor haar studie in Thailand en Australië gewoond.

Na haar studie is zij aan de slag gegaan in commerciële rollen bij verscheidene technologiebedrijven, zoals Dell, Microsoft en Salesforce. Momenteel werkt zij als 'Digital Account Executive' voor de Publieke Sector bij Salesforce.

Samira's ouders zijn alle twee op latere leeftijd gediagnosticeerd met type 1 diabetes. Omdat de kans statistisch gezien aanzienlijk klein is dat twee echtgenoten met verschillende biologische achtergronden beiden diabetes krijgen op latere leeftijd, vindt Samira het des te belangrijker om haar steentje bij te dragen aan het welzijn van de mens.

Zij woont samen met haar partner Andy Wethmar, hond (Charlie) en katten (Carly en Koa) vlak bij Amsterdam. Wellicht is Charlie voor deelnemers aan de JDRF One Walks geen onbekende, want hij is tijdens deze walks haar persoonlijke mascotte en steun!

Tags: bestuur