Nieuwe medicijnen

Nieuwe medicijnen

Door internationaal wetenschappelijk onderzoek verbetert de behandeling van type 1 diabetes jaar na jaar. Nieuwe behandelingen redden levens. Mensen met type 1 diabetes kunnen hun bloedglucosewaarden steeds beter controleren. JDRF investeert in onderzoek naar snellere insulinesoorten, slimme insuline en medicijnen die insulinetherapie aanvullen. Voor een betere gezondheid van iedereen met type 1 diabetes.


Snellere insulinesoorten

Sinds 1922 worden mensen met type 1 diabetes behandeld met insuline. In de afgelopen eeuw verbeterden wetenschappers deze insuline. Dierlijke insuline werd vervangen door humane insulinesoorten. Onderzoekers kijken met steun van JDRF hoe ze deze insulinesoorten beter af kunnen stemmen op mensen met type 1 diabetes.

Het lichaam van iemand zonder type 1 diabetes geeft insuline af wanneer de bloedglucose stijgt. Dit gaat erg snel. Mensen met type 1 diabetes moeten zelf insuline spuiten of dit toedienen met een insulinepomp. Dat gaat altijd trager. Veel mensen geven zichzelf daarom al insuline ruim voordat ze gaan eten. Zo voorkomen ze een piek in hun bloedglucosewaarden. Dit vereist veel rekenwerk. Onderzoekers ontwikkelen insuline die sneller werkt, zodat deze rekensom voor mensen met type 1 diabetes overbodig wordt.

Slimme insuline

Het regelen van de bloedglucosewaarde met insuline is een dagtaak. Hoewel technologie de behandeling van type 1 diabetes sterk verbetert, blijft het ingewikkeld. De hoeveelheid insuline die iemand met type 1 diabetes nodig heeft komt erg nauw. Hoge en lage bloedglucosewaarden liggen altijd op de loer. Daarom ontwikkelen wetenschappers slimme insuline met steun van JDRF.

Slimme insuline reageert op de bloedglucosewaarde. Iemand met type 1 diabetes dient deze insuline bijvoorbeeld een keer per week toe. Bij een lage of stabiele bloedglucose doet de insuline niets. Stijgt de hoeveelheid glucose in het bloed? Dan gaat de insuline aan het werk. Ingewikkeld rekenwerk is dan niet meer nodig. De insuline regelt zelf dat het actief wordt op het moment dat het nodig is.

Andere medicijnen

De behandeling van type 1 diabetes draait om het gebruik van insuline. Maar andere medicijnen kunnen de werking van insuline verbeteren. Wetenschappers onderzoeken met steun van JDRF welke medicijnen een aanvulling kunnen zijn op insulinetherapie. Het doel van deze aanvullende medicatie is dat mensen met type 1 diabetes minder insuline nodig hebben en hun bloedglucosewaarden beter kunnen controleren.

Mogelijke oplossingen zijn andere hormonen dan insuline in de behandeling of het gebruik van SGLT2-remmers of GLP-1. SGLT2-remmers zorgen dat iemand meer glucose uitplast. GLP-1 zorgt dat de alvleesklier minder glucagon afgeeft. De bloedglucose blijft daardoor meer in evenwicht. Op dit moment gebruiken vooral mensen met type 2 diabetes dit soort medicijnen. Onderzoekers kijken of deze medicijnen ook mensen met type 1 diabetes kunnen helpen.

Geef voor onderzoek naar oplossingen voor type 1 diabetes

Nieuwe behandelmethoden voor type 1 diabetes verhogen de kwaliteit van leven van iedereen met type 1 diabetes. Maar wetenschappelijk onderzoek naar snellere insulinesoorten, slimme insuline en andere medicijnen is kostbaar. Met jouw steun investeert JDRF in internationaal, baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Geef voor wetenschappelijk onderzoek