Organisatie

JDRF Nederland: stichting met ANBI-status

ANBI FC

JDRF Nederland is een stichting met ANBI-status. Dat betekent dat JDRF een algemeen nut beogende instelling is. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

2016 05 31 Doorlopendetekststatuten 14062016 TO compressedNaam Instelling:

Stichting JDRF Nederland

RSIN:

823239081

Post- en Bezoekadres:

Maanlander 47
3824 MN Amersfoort
Nederland

Doelstellingen en Beleidsplan:

Zie hiervoor ons meest recente jaarverslag.

Functies en Namen van Bestuurders:

Meer informatie over onze bestuurders is hier te vinden.

Beloningsbeleid bestuurders

Bestuurders van Stichting JDRF Nederland verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en declareren geen onkosten.

Beloningsbeleid directeur en staf

Sinds september 2014 heeft Stichting JDRF Nederland een directeur, die leiding geeft aan de bureauorganisatie. Het salaris van de directeur is per 1-12-2017 €90.720 inclusief vakantiegeld. De directeur ontvangt géén dertiende maand of andere bonusregeling. Met dit salaris blijft de directeur onder de VFI-norm.

Medewerkers van JDRF Nederland werken eveneens voornamelijk vanuit de passie om Type 1 Diabetes de wereld uit te helpen en krijgt daarom een beneden marktconform salaris.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:

Deze zijn te vinden in de jaarverslagen en op de nieuwspagina van deze site.

Financiële verantwoording:

Deze is te vinden in de jaarverslagen.

Beleggingsbeleid:

Alle bedragen die bij JDRF Nederland binnen komen worden gebruikt om de missie van de stichting te kunnen bewerkstelligen. Geen reserves en fondsen worden aangehouden in beleggingen en obligaties, alleen via spaarrekeningen.

Statuten

De statuten van JDRF Nederland zijn te lezen via onderstaande link: statuten JDRF Nederland.

Codes

JDRF Nederland onderschrijft verschillende codes. Deze zijn in te zien via onderstaande links:

CODE OF ETHICS JDRF NL 2023

SBF-code Goed Bestuur

Richtlijn Financieel Beheer goede doelen

Regeling beloning directeuren van goede doelen