Archief

Google lens voor continue meting glucosewaarden?

Onlangs verschenen er berichten in de media dat Google bezig is met het ontwikkelen van de Google lens: een contactlens voor mensen met diabetes, die continu glucosewaarden kan meten via traanvocht. JDRF is verheugd over dit nieuws.

Google test nu een prototype van de lens en benadrukt dat de uitvinding nog niet klaar is voor massaproductie. De lens is voorzien van een chip die de suikerspiegel in het traanvocht meet. Zodra de bloedsuikerwaarde gevaarlijk wordt, gaat een ingebouwd led-lampje branden. De drager weet dan dat hij zijn suikerspiegel op peil moet brengen. De chip en het led-lampje zitten tussen twee 'gewone' contactlenzen. Volgens Google is het hele pakketje nog steeds flinterdun.

Continue glucose meters
Deze technologie waar Google mee bezig is, kan een nieuwe manier verschaffen om continu glucosewaarden te meten bij mensen met Type 1 Diabetes (T1D) en zou in de toekomst een onderdeel kunnen uitmaken van kunstmatige alvleeskliersystemen. JDRF stimuleert en financiert onderzoek naar continue glucose monitors en de kunstmatige alvleesklier.

Continue glucose monitors vormen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van toekomstige kunstmatige alvleeskliersystemen. De continue glucose monitors die er nu al zijn, hebben gezorgd voor een significant betere glucosecontrole bij mensen met T1D. De volgende generatie monitors zorgen voor nog accuratere metingen en een nog betere betrouwbaarheid. Hierdoor kan T1D nog beter onder controle worden gehouden en wordt de ontwikkeling van volledig geautomatiseerde kunstmatige alvleeskliersystemen bevorderd.

JDRF is niet betrokken bij de ontwikkeling van de lens, maar wel in gesprek met Google over mogelijke samenwerking.