Partners en sponsoren

Onze partners

JDRF

Diabetes.nl is een platform om mensen met diabetes en hun naasten de weg te wijzen in de wereld van diabetes en hen handvatten te bieden om in het dagelijks leven met diabetes om te gaan. Deze website is een samenwerking tussen vijf diabetesorganisaties in Nederland: Stichting JDRF Nederland, Bas van de Goor Foundation, Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland en Stichting DON.

Naar diabetes.nl >

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een leefbaar leven. Ieder mens is uniek en heeft een andere zorgbehoefte. Hier maakt DVN zich sterk voor. Onder het motto ‘voluit leven met diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.

Meer over DVN >

Diabeter is hét gespecialiseerde behandelcentrum voor type 1 diabetes bij kinderen en jongeren. Diabeter is gevestigd in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Eindhoven en Groningen. De missie van Diabeter is om jonge patiënten zoveel mogelijk te laten opgroeien zonder diabetescomplicaties, in welke vorm dan ook.

Meer over Diabeter >

Stichting D-Support biedt geschikte en deskundige oppas aan gezinnen met een kind met diabetes zodat ouders hun emotionele veerkracht behouden. Betrouwbaarheid, deskundigheid en praktische betrokkenheid zijn de speerpunten van deze stichting. De match tussen het gezin en de oppasser staat daarbij centraal.

Meer over D-Support >

Tags: partners