Bètacellen herstellen

Bètacellen herstellen

Bij mensen met type 1 diabetes maakt het immuunsysteem de bètacellen in de alvleesklier kapot. Hun lichaam kan daarom geen insuline afgeven, waardoor de bloedglucose stijgt. Zou dit niet opgelost kunnen worden door kapotte bètacellen te herstellen? Wetenschappelijk onderzoekers werken eraan. Zodat mensen met type 1 diabetes niet langer zelf insuline hoeven te spuiten en zij weer kunnen vertrouwen op de werking van hun eigen lichaam.


Bètacellen behouden

Lange tijd dachten wetenschappers dat mensen met type 1 diabetes geen bètacellen meer hadden. Dat komt doordat de bètacellen niet goed te zien zijn op scans. Door wetenschappelijke innovatie komen we hier steeds meer over te weten. Zo is nu bekend dat sommige mensen met type 1 diabetes nog steeds bètacellen hebben. Voor een deel van deze mensen geldt dat hun bètacellen ook nog steeds een kleine hoeveelheid insuline aanmaken.

Of dit zo is, wisselt per persoon. Daarom onderzoeken wetenschappers wat het verschil maakt bij mensen met type 1 diabetes. Waarom behoudt de ene persoon bètacellen en de andere niet? Ook ontwikkelen wetenschappers manieren om bètacellen te zien in het menselijk lichaam. Dit noemen we bètacel-imaging. Meer kennis zorgt voor betere oplossingen voor type 1 diabetes. Want als we weten of en hoe sommige mensen bètacellen behouden, kunnen wetenschappers de behandeling daarop afstemmen.

Van glucagonproductie naar insulineproductie

Veel menselijke cellen zijn elastisch. Dat betekent dat een specifieke cel kan veranderen in een cel met een andere functie. Daarom kijken wetenschappers of andere cellen van mensen met type 1 diabetes veranderd kunnen worden in bètacellen die insuline maken. Bètacellen kunnen veranderen in alfacellen, zo ontdekten zij. Alfacellen zitten ook in de alvleesklier en maken daar glucagon. Glucagon zorgt ervoor dat de bloedglucose stijgt. Cellen die insuline maken, kunnen dus cellen worden die glucagon maken.

Voor mensen met type 1 diabetes is het juist gewenst dat een omgekeerde verandering plaats kan vinden. Wetenschappers zoeken met financiering van JDRF naar medicijnen en behandelmethoden die ervoor zorgen dat alfacellen veranderen in bètacellen. En wel zodanig dat deze bètacellen zich vervolgens ook kunnen vermenigvuldigen, zodat iemand met type 1 diabetes weer genoeg cellen heeft die insuline maken.

Geef voor wetenschappelijk onderzoek

Een wereld zonder type 1 diabetes: daar werken wetenschappers wereldwijd iedere dag aan. Herstelde bètacellen kunnen een oplossing zijn. Maar wetenschappelijk onderzoek naar deze cellen kost tijd en geld. Met jouw steun kan JDRF investeren in toonaangevend internationaal onderzoek.

Geef voor onderzoek