Lopend onderzoek

Dr. Françoise Carlotti – LUMC

F Carlotti


Financiering van JDRF in de laatste vijf jaar

2015-2016: € 157.696
2016-2017: € 82.160
2017-2018: € 235.078
2018-2019: € 143.668
2019-2020: € 70.966

Het onderzoek van dr. Françoise Carlotti...

…richt zich op de vraag hoe insulineproducerende bètacellen kunnen transformeren in glucagonproducerende cellen. Het antwoord op die vraag vormt wellicht een mogelijkheid om de bètacellen te controleren en glucagonproducerende cellen te veranderen in insulineproducerende cellen.

Dr. Françoise Carlotti staat bij het Leids Universiteit Medisch Centrum, samen met prof. Dr. Eelco de Koning, aan het hoofd van de Islet Research Group. Met haar huidige onderzoek borduurt Carlotti voort op eerder, door JDRF gefinancierd, onderzoek dat aantoonde dat cellen in de alvleesklier veranderd kunnen worden in glucagonproducerende alfacellen.

Waar staat het onderzoek?

Het onderzoek van dr. Françoise Carlotti bevat nu een dataset, waarmee de kenmerken van een individuele cel bepaald kunnen worden. De ontwikkelde dataset kan wetenschappers helpen bij het vaststellen van verschillende fases in de verandering in cellen en dus de ontwikkeling van type 1 diabetes. Daarnaast onderzoekt Carlotti hoe bètacellen reageren op stress en hoe dit verband houdt met het ontstaan van type 1 diabetes.

De vervolgstap is het omvormen van cellen in de alvleesklier naar insulineproducerende bètacellen. Als dit lukt kan mogelijk een onuitputtelijke bron van lichaamseigen bètacellen worden gecreëerd.

Wat gaat er nog gebeuren?

In 2020 werd het huidige onderzoeksproject afgerond. Vervolgstudies kunnen verder bouwen op de onderzoeksresultaten. De verkregen kennis kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe methodes om bètacelmassa te behouden en/of de bètacelmassa te herstellen bij mensen met type 1 diabetes.