Lopend onderzoek

Prof. dr. Bastiaan de Galan – Maastricht UMC+ / Radboudumc

B d Galan

Financiering van JDRF in de laatste vijf jaar

2019-2020: € 945.679
2020-2021: -

In 2020-2021 ontving prof. dr. Bastiaan de Galan geen financiering van JDRF. Eerder ontving hij al wel subsidie, waardoor zijn onderzoek nog steeds loopt. Inmiddels is bekend dat prof. dr. Bastiaan de Galan komend jaar wederom financiering krijgt voor zijn wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan hij zijn onderzoek naar type 1 diabetes voortzetten.

Het onderzoek van prof. dr. Bastiaan de Galan...

…richt zich specifiek op hypoglykemieën bij diabetes. Binnen dit onderzoek genaamd Hypo-RESOLVE, wordt informatie verzameld en geanalyseerd om meer kennis te verkrijgen over hypo's. In het project werken onderzoeksgroepen door heel Europa samen in een ‘consortium’. Naast nieuw onderzoek beslaat het project ook het herbekijken van eerdere onderzoeken. Hypo's zijn al breed onderzocht, maar uit die onderzoeken is niet alle relevante informatie verzameld.

Hypo-RESOLVE maakt daarom ook een klinische database, waarin alle informatie over hypo's wordt samengevoegd. Het gaat dan om de gevolgen van hypo's op het gebied van hart- en vaatziekten en hersenfunctie, maar bijvoorbeeld ook om het verkrijgen van meer inzicht in de effecten op de kwaliteit van leven van mensen met diabetes én hun naasten. De database kan leiden tot nieuwe conclusies over hypoglykemieën.

Waar staat het onderzoek?

Het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen, doordat laboratoria tijdelijk moesten sluiten tijdens de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels heeft het onderzoeksteam de draad weer opgepakt en zijn gegevens over hypo’s en andere parameters van bijna honderd klinische onderzoeken met bijna zestigduizend patiënten opgenomen in de Hypo-RESOLVE database.

Wat gaat er nog gebeuren?

De komende tijd zal De Galan zich richten op gedetailleerde analyse van de gegevens om meer te weten te komen over de risicofactoren voor hypo’s en de gevolgen van hypoglykemieën. Ook hervat het onderzoeksteam klinisch onderzoek naar de effecten van een experimentele hypo op de ontstekingsfactoren, de hartfunctie en de cognitieve functie.

Wat je nog meer moet weten:

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is tevens goedkeuring voor het Hypo-METRICS onderzoek. Dit onderzoek is gericht op klinische relevantie en de vertaling van lage bloedglucosewaarden gemeten met een sensor.