Lopend onderzoek

Prof. dr. Martin Gotthardt – Radboudumc

M Gotthardt


Financiering van JDRF in de laatste vijf jaar

2018-2019: € 2.942
2019-2020: € 20.790
2020-2021: € 196.479

Het onderzoek van prof. dr. Martin Gotthardt...

…richt zich op bètacel-imaging. Hierbij worden met behulp van nucleaire technieken bètacellen in beeld gebracht, zodat gemeten kan worden hoeveel bètacellen iemand met type 1 diabetes nog in zijn lichaam heeft. Prof. dr. Gotthardt werkt hierin samen met dr. Maarten Brom bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Het inzicht in insulineproducerende cellen in de alvleesklier kan in de toekomst zorgen voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van behandelmethoden. Met de uitkomst kan de behandeling van type 1 diabetes in de toekomst beter wordt afgestemd op de patiënt en het aantal werkende bètacellen in de alvleesklier.

Waar staat het onderzoek?

Eerder ontwikkelde prof. dr. Martin Gotthardt een algoritme voor automatische en betrouwbare vaststelling van kleuringen waarmee de locatie van bepaalde componenten in het lichaam bepaald wordt. Dit kan vergeleken worden met de vaststelling van een radiotraceropname op basis van autoradiografische en SPECT-scans. Zo wordt de relatie tussen bètacelmassa en tracer-opname bepaald. Ook heeft Gotthardt een kwantitatieve analyse gedaan van de autoradiografie.

Wat gaat er nog gebeuren?

In het komend jaar zal Gotthardt het onderzoek afronden, omdat het onderzoek stopgezet is in verband met het coronavirus. De data worden geanalyseerd en de publicatie van de resultaten wordt in 2021 verwacht.