Lopend onderzoek

Prof. dr. Paul de Vos – UMCG

Paul de vos 2017 2 kopie


Financiering van JDRF in de laatste vijf jaar

2017-2018: € 445.644
2018-2019: € 360.726
2019-2020: € 84.669
2020-2021
: € 83.997

Het onderzoek van prof. dr. Paul de Vos...

…is momenteel gericht op nieuwe methoden om de Eilandjes van Langerhans beter te laten overleven en functioneren in een beschermhoesje: kortom, een inkapselingsmechanisme voor bètacellen. Dit beschermhoesje ontwikkelde het team van De Vos in een eerder stadium. Prof. dr. De Vos werkt op dit gebied al jaren samen met onderzoekers in Israël en Amerika die gefinancierd worden door JDRF.

Het biomateriaal dat de basis vormt voor een beschermhoesje heeft effect op de afweer van het lichaam en op de overlevingskansen van ingekapselde cellen. Het is de bedoeling dat cellen uit de Eilandjes van Langerhans (van donoren of in een lab gemaakt) langdurig in het lichaam kunnen overleven zonder dat zij vernietigd worden door de auto-immuunreactie van het lichaam.

Waar staat het onderzoek?

Ondanks grote tegenslagen tijdens de coronacrisis heeft prof. dr. Paul de Vos grote stappen gemaakt in het onderzoek naar de inkapseling van insulineproducerende cellen. Het onderzoeksteam is in staat geweest om in kapsels speciale eiwitten chemisch te koppelen. Deze koppeling zorgt ervoor dat de Eilandjes van Langerhans tot een jaar kunnen overleven in het kapsel en dat is langer dan ooit. Het verschil zit met name in de eerste periode direct na implantatie. Hierin is de overleving van de Eilandjes zes keer hoger in aanwezigheid van het speciale eiwit.

Daarnaast heeft het onderzoeksteam nieuwe biomaterialen ontwikkelt om de reactie van het menselijk lichaam tegen een kapsel te verminderen. Dit deed prof. dr. Paul de Vos in samenwerking met de Universiteit van Californië (prof. J. Lakey) en George Tech in Atlanta (prof. A. Garcia).

Wat gaat er nog gebeuren?

Wereldwijd ontstaat steeds meer inzicht met betrekking tot het verpakken van Eilandjes van Langerhans. De methodes worden steeds verder verfijnd en doorontwikkeld.