Lopend onderzoek

Dr. Saurabh Vig – LUMC

Saurabh Vig


Financiering van JDRF in de laatste vijf jaar

2019-2020: € 21.992
2020-2021: € 2.275

Het onderzoek van dr. Saurabh Vig...

…is gericht op het ophelderen van de rol van stress bij de vernietiging van bètacellen. Dit doet Vig binnen het onderzoeksteam van Arnaud Zaldumbide, die eveneens door JDRF gesteund wordt. Vig focust zich op hoe stress de communicatie tussen bètacellen en het immuunsysteem in het verloop van type 1 diabetes beïnvloedt.

Waar staat het onderzoek?

De combinatie van een ontsteking en terugkerende auto-immuunreactie zorgt voor de vernietiging van bètacellen bij type 1 diabetes. Stress speelt hierbij een belangrijke rol, zo toonde eerder onderzoek al aan. Het onderzoeksteam met daarin dr. Saurabh Vig heeft zich verder verdiept in het samenspel van het endoplasmatisch reticulum en de mitochondriën door stress en de rol hiervan bij de immuunreactie in de bètacellen die type 1 diabetes veroorzaakt.

De voorlopige resultaten laten zien dat stress in het endoplasmatisch reticulum bijdraagt aan de fouten in de bètacellen die uiteindelijk type 1 diabetes veroorzaken.

Wat gaat er nog gebeuren?

Vervolgonderzoek moet leiden tot meer kennis over het verband tussen gestreste bètacellen en de wijze waarop immuuncellen communiceren. Dit kan op termijn leiden tot de ontwikkeling van therapieën die de ontwikkeling van type 1 diabetes remmen.

Tags: voorkomen