Archief

Toevallige ontdekking geneest T1D in muizen

Noem het toeval, noem het geluk. Maar de Calgary Herald heeft er een mooi verhaal aan, dat neer komt op het volgende. T1D onderzoeker dr. Santamaria van de University of Calgary had een nieuwe contrastvloeistof ontwikkeld om met MRI scans de ontstekingsreactie in de pancreas van diabetische muizen zichtbaar te maken. Dat werkte niet, maar om een wel heel bijzondere reden: de ontstekingsreactie verdween en de muizen hadden geen diabetes meer. Dat leidde tot verder onderzoek door een team dat de startup firma Parvus vormde. Het bleek dat 70-80% van de muizen voorgoed vrij van diabetes waren, terwijl de overige 20-30% te helpen was met een tweede behandelingsronde. De Calgary Herald is wat vaag over het middel en het onderliggende mechanisme, maar vermoedelijk gaat het om een aan een nanodeeltje gekoppeld proteïne dat specifiek is voor de auto-immunologische reactie. Dit eiwit lijkt lijkt de groei van regulerende lymfocyten te stimuleren, die de aanval van andere, (killer) lymfocyten op beta cellen reduceren. De in Parvus verenigde onderzoekers zien brede toepassingsmogelijheden, ook voor andere auto-immuunziekten en zijn op zoek naar financiering van klinische trials.Lees verder (Engelstalig)