Bètacelvervanging

Bètacelvervanging

Een stabiele glucosespiegel en voor langere tijd onafhankelijk van insulinetoediening kunnen leven: dat kan wanneer wetenschappers in staat zijn bètacellen in het lichaam te vervangen.


Afstoting

Wereldwijd onderzoeken wetenschappers hoe we bètacellen zo kunnen implanteren in het lichaam dat ze de taak van lichaamseigen bètacellen overnemen. Het gaat om een ingewikkeld proces. Wetenschappers moeten namelijk rekening houden met de auto-immuunreactie die optreedt bij type 1 diabetes. Het lichaam moet de geïmplanteerde bètacellen uiteraard niet opnieuw afstoten.

Ook kan het afweersysteem zich tegen niet-lichaamseigen cellen keren. Immunosupressie, het kunstmatig onderdrukken van het afweersysteem, is een grote stap. Daarom is het streven om de bètacellen te kunnen vervangen zonder dat immunosupressie nodig is.

Aandachtsgebieden:

 1. Bronnen van bètacellen:
  1. Identificeren van de beste bron van bètacellen en de samenstelling hiervan
  2. Buiten het lichaam herprogrammeren van somatische cellen tot insulineproducerende cellen
  3. Gebruikmaken van gegevens uit andere clinical trials voor het verbeteren van bètacellen
 2. Overleving van bètacellen en bescherming tegen het immuunsysteem
  1. Biotechnologische afgiftesystemen (inkapseling, hydrogels, artificiële transplantatieplaatsen)
  2. Manieren om fibrose rondom afgiftesysteem te verminderen en oxygenatie van bètacellen hierin te verbeteren
  3. Agentia die bètaceloverleving bevorderen voor het behoud van het getransplanteerde materiaal
  4. Techniekloze benaderingen: 1) celmodificatie door middel van genoommodificatie 2) combineren van immunotherapie met bètacelherplaatsing.
 3. Versnellen van de klinisch toepassing
  1. Standaardiseren van reagentia: vinden van het meest representatieve proefdiermodel voor het menselijk lichaam.
  2. Bepalen van de plaats van implantatie: ontwikkelen en bepalen van plaatsen voor implantatie buiten de leve, daar waar implantaten het beste aanslaan.