Voorkomen

Voorkomen

Als we type 1 diabetes kunnen voorkomen, zal het op termijn niet meer bestaan. Daarom financiert JDRF wetenschappers die onderzoek doen naar de preventie van type 1. We willen deze ziekte voorgoed de wereld uit hebben.


Meer kennis

Hoe meer kennis op het gebied van type 1 diabetes we vergaren, hoe meer kans er is dat we deze ziekte in de toekomst voorkomen. Het prevention program van JDRF is gericht op het voorkomen en/of vertragen van type 1 diabetes. Wetenschappers richten zich op de ontwikkeling van een vaccin en andere behandelmethoden.

Daarnaast kijken onderzoekers naar manieren om diabetische ketoacidose te voorkomen. Ketoacidose is een ernstige situatie die vaak ontstaat door langdurig hoge bloedsuikerwaarden. Bij veel mensen met type 1 diabetes wordt de ziekte gediagnosticeerd naar aanleiding van een ketoacidose.

Wetenschappers zoeken methoden waarmee artsen type 1 diabetes eerder aan zien komen. Zo kunnen ernstige diabetische ketoacidoses bij de diagnose type 1 diabetes voorkomen worden.

Aandachtsgebieden:

  1. Primaire preventie: gericht op het voorkomen van type 1 diabetes
  2. Vaccinaties tegen type 1 diabetes
  3. Therapieën gebaseerd op het microbioom (stelsel van o.a. bacteriën)
  4. Secundaire preventie: gericht op het beloop van type 1 diabetes
  5. Screenen van bevolking op type 1 diabetes
  6. Biomarkers voor het voorspellen van type 1 diabetes
  7. Stadiumspecifieke interventies