Archief

Fiscaal vriendelijk schenken

Fiscaal vriendelijk schenken is een manier van doneren die belastingtechnisch aantrekkelijk is. Voor de donatie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals JDRF, heeft u namelijk recht op aftrek van de belasting.Om uw donatie aftrekbaar te laten zijn van de belasting, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Eenmalig doneren

Een eenmalige donatie (ook wel gift of schenking genoemd) is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Welke voorwaarden dat precies zijn en hoe het in zijn werk gaat vindt u op de site van de belastingdienst of neem contact op met JDRF Nederland (info@jdrf.nl)

Periodiek doneren

Periodieke giften zijn 100% aftrekbaar als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat u de donatie regelmatig en minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting JDRF Nederland. Hiervoor is tegenwoordig niet langer een notariële akte nodig. Via deze link vindt u alle informatie over periodiek doneren zonder notariële akte.Wilt u liever doneren via Notariële akte? Dan kunt u hier een Volmacht notariele schenking (PDF) downloaden. Voeg bij het ingevulde en ondertekende volmachtformulier (let op, bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan dient uw partner mee te tekenen) een kopie van uw paspoort (en dat van uw partner i.g.v. geregistreerd partnerschap) en verstuur alles naar:Stichting JDRF Nederland Maanlander 47 3824 MN AmersfoortWe nemen contact met u op over de vervolgstappen.