Archief

Herprogrammeren van levercellen leidt mogelijk tot nieuwe behandeling T1D

Wetenschappers hebben een manier gevonden om de levercellen van een muis te veranderen in alvleesklier voorlopercellen door het veranderen van de expressie van één enkel gen. Er wordt gesuggereerd dat dit een belangrijke stap is in de richting van een nieuwe behandeling voor type 1 diabetes (T1D).Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een methode genaamd celherprogrammering: hierbij wordt het ene celtype in een ander celtype veranderd door te “spelen” met de expressie van genen. Bij T1D zijn de insulineproducerende bètacellen vernietigd door het immuunsysteem. Om deze bètacellen te vervangen zou een logische bron voor het herprogrammeren van cellen in bètacellen andere cellen uit de alvleesklier zijn. Deze cellen beschikken vaak over een grote cellulaire plasticiteit, wat betekent dat ze- relatief gezien- eenvoudig te veranderen zijn in andere cellen.Toch hebben de onderzoekers ervoor gekozen zich te richten op levercellen. Deze zijn namelijk in grotere aantallen aanwezig in het lichaam en zijn daar ook makkelijker uit te halen, gezien de pancreas een erg fragiel orgaan is.Bij het onderzoek werd de expressie van het TGIF2-gen veranderd, wat ervoor zorgde dat de levercellen terugvielen in een minder gespecialiseerde staat, waarna zij gestimuleerd konden worden om zich te ontwikkelen tot cellen met kenmerken van alvleeskliercellen. Deze cellen zijn vervolgens teruggeplaatst in muizen met diabetes, waarna de bloedsuikerspiegel van deze muizen zich normaliseerde, wat suggereert dat deze cellen op de zelfde manier werken als alvleeskliercellen.De onderzoekers menen dat “hun onderzoek laat zien dat het TGIF2-gen een regulator is van de beslissing of iets een lever- of alvleeskliercel wordt en dat de expressie van dit gen het transcriptieprogramma voor een levercel onderdrukt en de expressie van alvleeskliergenen induceert.”Er moet nog veel gedaan worden om te onderzoeken of de resultaten die geboekt zijn in de muizen ook toegepast kunnen worden op mensen, maar de onderzoekers zijn al bezig met het uitvoeren van een soortgelijk onderzoek op menselijke levercellen.Bron