Archief

Johan Keurentjes in Europese patientadviesraad voor T1D

Johan KeurentjesIn 2014 maakten we bekend dat de Europese Unie onderzoek zou gaan financieren naar Type 1 Diabetes. Een van de voornaamste onderzoeken gaat nu van start en wordt 'INNODIA' genoemd. Het onderzoek richt zich op het maken en gebruiken van nieuwe tools die bij kunnen dragen aan het beter behandelen, voorkomen en genezen van Type 1 Diabetes.Bestuurslid van JDRF Nederland Johan Keurentjes, die zelf Type 1 Diabetes heeft, is benoemd tot een van de patiëntadviseurs bij dit onderzoek.Het doel van het onderzoek is om vooruitgang te boeken op het gebied van het voorspellen, voorkomen en beter behandelen van Type 1 Diabetes. Hiervoor zullen nieuwe tools worden ontwikkeld die daaraan bij kunnen dragen, zoals biomarkers en ziektemodellen. Deze zullen eraan bijdragen om Type 1 Diabetes te onderscheiden en te begrijpen op moleculair en celniveau.Hierdoor kan de toekomstige behandeling van patiënten met T1D en mensen met een verhoogd risico op T1D worden verbeterd. Dit alles wordt bewerkstelligd door nauwe samenwerking tussen topwetenschappers in heel Europa, ieder met hun eigen kennis op gebieden zoals immunologie, bètacelbiologie, biomarker onderzoek en T1D behandelmethoden. Ook de farmaceutische industrie en overheden zullen bij het onderzoek betrokken worden.