Archief

LGS systeem op een insulinepomp blijkt goed te werken

Medtronic heeft in de VS laten positieve effecten laten zien van een Low Glucose Suspend systeem. Hierbij stopt de insulinepomp insuline toedieningen als het glucoseniveau beneden een bepaalde waarde komt. Het systeem geeft nog een audiosignaal als dat gebeurt, maar handelt verder automatisch. Het bleek dat de tijd die patiënten met T1D op lage glucoseniveaus doorbrachten, met 20% daalde. Ook bleken er geen doorschieters naar hoge glucoseniveaus als reactie op te treden.

JDRF streeft naar een wereld zonder type 1 diabetes (T1D). Wij financieren onderzoek om levens van mensen met type 1 diabetes te verbeteren en om genezing mogelijk te maken.

Geef voor onderzoek