Archief

Onderzoeksgebieden van JDRF

JDRF focust op het ontwikkelen van therapieën die leiden tot betere uitkomsten voor mensen met (een verhoogd risico op) Type 1 Diabetes en/of de complicaties daarvan. Het doel van JDRF is het ondersteunen van ontwikkelingen die bijdragen aan het genezen, voorkomen en beter behandelen van Type 1 Diabetes. Hiertoe financiert het JDRF onderzoek naar de ontdekking, ontwikkeling en het beschikbaar maken van (nieuwe) therapieën en hulpmiddelen voor mensen met Type 1 Diabetes.JDRF’s onderzoeksportfolio

GenezingHerstellen insulineonafhankelijkheid
Herstellen normale glucosecontrole
Voorkomen lange termijn complicaties
PreventieVoorkomen van auto-immuunreactie op bètacellen.
Behouden van bètacelfunctie en voorkomen insuline-afhankelijkheid
BehandelingVerbeteren glucosecontrole
Vereenvoudigen van behandeling en het verminderen van impact op dagelijks leven
Verminderen lange termijn complicaties
Het JDRF wil nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen . Hiertoe worden onderzoeken uit alle fases van de klinische pijplijn ondersteund, van onderzoek naar de identificatie van therapeutische doelwitten, waarbij wordt gewerkt aan het beter begrijpen van de pathofysiologie en de heterogeniteit van Type 1 Diabetes, tot ontwikkelingen die dicht bij de kliniek liggen, waarmee op korte termijn kan worden bijgedragen aan een beter leven voor mensen met Type 1 Diabetes.Om dit te bereiken werkt het JDRF wereldwijd onder andere samen met de academische sector, andere financierders en autoriteiten op het gebied van gezondheid. Momenteel financiert het JDRF onderzoek in meer dan 20 landen.BètacelvervangingVisie: Het doel van het Bèta cell replacement program is het creeëren van een product met een veilige, duurzame bron van bètacellen, dat in staat is een normale glucosespiegel in het bloed te handhaven en daarbij de patiënt langdurig insuline-onafhankelijk te maken zonder dat daar immunosuppresie voor nodig is.Onderzoeksthema’s
 1. Bronnen van bètacellen:
  1. Het identificeren van de beste bron van bètacellen en samenstelling hiervan
  2. In vitro herprogrammeren van somatische cellen tot insulineproducerende cellen
  3. Gebruik maken van gegevens uit andere clinical trials voor het verbeteren van producten
 2. Bètacel overleving en bescherming tegen immuunsysteem
  1. Biotechnologische afgiftesystemen (inkapseling, hydrogels, artificiële transplantatieplaatsen)
  2. Manieren om fibrose rondom afgiftesysteem te verminderen en oxygenatie van bètacellen hierin te verbeteren
  3. Agentia die bètaceloverleving bevorderen voor het behoud van graftfunctie
  4. Techniekloze benaderingen: 1) celmodificatie door middel van genoom modificatie 2) combineren van immunotherapie met bètacelherplaatsing.
 3. Versnellen van klinisch toepassing
  1. Standariseren reagentia: vinden van meest representatieve proefdiermodel voor humane respons.
  2. Bepalen plaats van implantatie: ontwikkelen en bepalen van extrahepatische plaatsen voor implantatie waar implantaten het beste aanslaan.
RegeneratieHet bètacelregeneratieprogramma van het JDRF is bedoeld om het beloop van Type 1 Diabetes te beïnvloeden en dit uiteindelijk te genezen door het ontwikkelen van ziektemodificerende therapieën gericht op de overleving en de regeneratie van bètacellen.Onderzoeksthema's
 1. Bètacel overleving
  1. Nieuwe toepassingen voor bestaande medicijnen/therapieën (drug rediscovery)
  2. Vinden van nieuwe doelwitten en chemische structuren ter bevordering van bètaceloverleving
  3. Immunotherapie gecombineerd met bètaceltherapie
 2. Bètacelregeneratie
  1. Gerichte therapie voor behoud van bètacellen
  2. Therapie gericht op het vermeerderen van bètacellen
  3. Therapieën gericht op het herprogrammeren van andere celtypes
 3. Biomarkers
  1. Biomarkers voor bètacel-stress, -dood en -functie
  2. Beeldvorming en biomarkers van bètacelmassa
ImmunotherapieHet immunotherapieprogramma van het JDRF is bedoeld om het beloop van Type 1 Diabetes te beïnvloeden en dit uiteindelijk te genezen door het ontwikkelen van ziektemodificerende therapieën gericht op het induceren, herstellen en behouden van immunologische bètaceltolerantie, waarmee een aanval van het immuunsysteem tegen de bètacellen wordt gestopt/ voorkomen.Onderzoeksthema's
 1. Immunotherapie gericht op verschillende componenten van het immuunsysteem
 2. Therapie gericht op het verhogen van de activiteit van regulatoire T-cellen.
 3. Therapie gericht op het verminderen van de activiteit van T-killercellen tegen bètacellen
 4. Therapieën gericht op het behoud van een “tolerant” immuunsysteem (deviation therapies)
 5. Faciliteren van de klinische toepassing van immuuntherapieën
 6. Immunopathogenese: opvullen van gaten in huidige kennis m.b.t. immuunrespons op bètacellen
 7. Biomarkers: biomarkers van het immuunsysteem om ziektes op te sporen
 8. Combinatietherapieën: het benaderen van ziekte vanaf verschillende kanten
 9. Verbeteren van opzet klinische studies: het veranderen van opzet klinische studies zodat sneller resultaten geboekt worden
PreventieHet JDRF preventieprogramma is gericht op het voorkomen en/of vertragen van symptomatische Type 1 Diabetes (stadium drie) door het ontwikkelen van vaccinaties en andere behandelingen. In de tussentijd wil het JDRF diabetische ketoacidose als presentatie van type 1 diabetes voorkomen.Program Priority Areas
 1. Primaire preventie
 2. Virale vaccinaties tegen type 1 diabetes
 3. Therapieën gebaseerd op het microbioom
 4. Secundaire preventie
 5. Screenen van bevolking op type 1 diabetes
 6. Biomarkers voor het voorspellen van type 1 diabetes
 7. Stadiumspecifieke interventies
Kunstmatige AlvleesklierHet JDRF Kunstmatige alvleesklierprogramma is opgericht met als doel een wereld waarin verschillende discrete hulpmiddelen, die makkelijk in het gebruik zijn en de bloedglucosespiegel reguleren met zo min mogelijk noodzaak tot interventies van de gebruiker, beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.Program Priotity Areas
 1. Betere uitkomsten door (bijna) volledige automatisering
 2. Geavanceerde algoritmes
 3. Fysiologische insulineafgifte en bloedglucosemeting
 4. Sneller werkende insulines of betere medicatie voor het reguleren van de bloedglucosespiegel
 5. Verminderen van last (zowel on-body als gebruikers ervaring)
 6. Verkleinen van hulpmiddelen
 7. Hulpmiddelen die langer gebruikt kunnen worden
 8. Verbeterde interactie tussen verschillende hulpmiddelen
 9. Vergroten toegang en gebruik
 10. Studies onder grotere populaties
 11. Open-protocol systemen
Metabole controleHet JDRF Metabole controle programma is gericht op het ontwikkelen van manieren om de glykemische controle verbeteren zonder technologische systemen, zorgen voor een betere metabole homeostase en stress gepaard gaande met Type 1 Diabetes verminderen.Program Priority Areas
 1. Nieuwe insulines
 2. Glucosegevoelige insuline
 3. Insuline gericht op de lever
 4. Ultra snelwerkende insulines
 5. Niet-insuline therapieën
 6. Hormonen gerelateerd aan insuline (amyline, glucagon, GLP-1 receptor agonisten, etc.)
 7. Nieuwe en reeds bestaande medicatie voor een ander doel (medicatie die insulinegevoeligheid vergroot, afgifte stimuleert, alfa-glucosidase remmers, glucose reabsorptie remmers etc); rol van alfa/delta/etc cel dysplasie in type 1 diabetes.
 8. Personalized medicine gebaseerd op basis van biomarkers.
 9. Therapieën gericht op het voorkomen van hypoglykemie
 10. Medicamenteuze en gedragsmatige benaderingen voor het significant reduceren van hypoglykemie en hypoglykemie als gevolg van incorrecte dosering van insuline/ verminderde hypoglykemie awareness
 11. Pathofysiologie van autonoom falen en verminderde counter-regulatoire respons op hypoglykemie
ComplicatiesHet complicatieprogramma van het JDRF is gericht op het versnellen van de ontwikkeling van therapieën die diabetische nefropathie en diabetische retinopathie voorkomen of vertragen.Program Priority Areas
 1. Identificeren en valideren van prognostische biomarkers die gebruikt kunnen worden om in clinical trials nefropathie en retinopathie in een vroeg stadium op te sporen
 2. Identificeren en valideren van genen die geassocieerd zijn met nefropathie om individuën met een verhoogd risico op te sporen
 3. Vertalen van doelwitten en 'pathways' afkomstig van deze biomarkers en genen
 4. Includeren van patiënten met type 1 diabetes in clinical trials naar nefropathie