Nalaten

Nalaten aan JDRF Nederland

We denken er natuurlijk liever niet over na, maar als er iets zeker is in het leven, is het dat er op enig moment een einde aan komt. Natuurlijk willen we dat dat einde volgt na een lang, gelukkig, en zo gezond mogelijk leven. We willen ook dat onze nabestaanden een goede toekomst hebben. Daarom sluiten steeds meer mensen een testament af waarin zij vastleggen wat er met hun nalatenschap dient te gebeuren na hun overlijden. En steeds meer mensen nemen daarin ook een of meerdere goede doelen zoals JDRF Nederland in op. Dat doen ze omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan een wereld zonder type 1 diabetes. Een nalatenschap aan JDRF Nederland helpt ons om het beste wetenschappelijke onderzoek, wereldwijd, te financieren. Zo willen wij zorgen dat mensen met type 1 diabetes nu, en in de toekomst een gezonder, langer en gelukkiger leven kunnen leiden.

Wat verstaan we onder nalaten?

Simpel gezegd is nalaten het overdragen van bezittingen (en schulden) na het overlijden. In de Nederlandse wet is het zo bepaald dat het nalatenschap van iemand die overleden is wordt doorgegeven aan de familie, tenzij de overledene iets anders heeft bepaald in zijn of haar testament. Het komt vaak voor de mensen bepalen dat (een deel van) het nalatenschap aan een goed doel, zoals JDRF Nederland wordt overgedragen om zo iets goeds voor de wereld te doen.

Verschillende manieren van nalaten

Er zijn twee manieren van nalaten aan een goed doel zoals JDRF. De eerste methode is dat het goede doel wordt benoemd tot erfgenaam. Een andere optie is het uitschrijven van een legaat. Er zijn ook combinaties mogelijk, een notaris kan hier in adviseren.

  1. Benoemen als erfgenaam
    Als een goed doel benoemd is als erfgenaam krijgt deze (eventueel samen met andere erfgenamen) alle bezittingen (en schulden) van de overledene. Daartoe behoren bijvoorbeeld de spaarrekening en het huis, alsmede alle kleine dingen die in de onderste keukenlade liggen. De erfenis zal door JDRF beneficiair geaccepteerd worden (dat betekent dat schulden niet geaccepteerd worden). JDRF zal deze zaken ten gelde brengen (verkopen) om zo meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
  2. Legaat
    Bij een legaat krijgt JDRF een gespecificeerd deel van de erfenis. Dat zal in de meeste gevallen een bepaald bedrag zijn, maar zou ook een huis, schilderij of iets dergelijks kunnen zijn. De legaat wordt dan van de verdere erfenis afgetrokken, waarbij de erfgenamen het restant verdelen. Meer informatie over nalaten is te lezen op onderstaande internetpagina’s. Een notaris kan verder ingaan op de persoonlijke situatie en daarbij gepast advies geven. Het uiteindelijke testament dient ook bij een notaris opgemaakt en getekend te worden.

Goede Doelen Nederland
Testamenttest.nl
Notaris.nl – Schenken, Erven en Nalaten

Persoonlijk contact

We kunnen ons ook goed voorstellen dat je eerst persoonlijk contact met ons wilt voor je besluit JDRF Nederland in je testament op te nemen. Misschien dat je meer wilt weten over onze werkwijze, of het wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes dat we in Nederland of daarbuiten mogelijk maken. Claudia Vonk, directeur van JDRF Nederland, maakt graag een afspraak met je. Je kunt haar bereiken via ons algemene telefoonnummer (+31 30 662 82 60) of via mail t.a.v. Claudia Vonk naar info@jdrf.nl

Global Legacy Challenge

Mocht je besluiten JDRF Nederland in je testament te willen opnemen, dan kun je je bij ons aanmelden om mee te doen met de Global Legacy Challenge, in het leven geroepen door onze wereldwijde organisatie JDRF International. De Global Legacy Challenge betekent dat voor elke nalatenschap die tussen 1 november 2018 en 30 juni 2019 bij ons wordt gemeld, een anonieme, internationale donateur $1000 schenkt. Ook als je JDRF Nederland al hebt opgenomen in je testament, maar dat nog niet bij ons kenbaar hebt gemaakt, kun je hieraan deelnemen. Wij hebben daarvoor geen afschrift van je testament of andere complexe documenten nodig als bewijs, alleen je woord! Het enige dat je namelijk hoeft te doen is het formulier invullen en daarmee aan ons melden dat je JDRF Nederland opneemt in je nalatenschap. Dat is alles. En daarbij draag je niet alleen later, maar ook nu direct bij aan wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes.

Hier kun je het formulier invullen.