Nalaten – Nalatenschap

Nalaten aan JDRF Nederland

Het is iets waar we liever niet aan denken, maar tevens een onontkoombaar feit van het leven: ooit zullen we overlijden. Wij hopen van harte dat een ieder nog een lang, gezond en gelukkig leven zal leiden. Toch is het goed om alvast vooruit te kijken naar het moment dat we er niet meer zijn en te bepalen wat er met onze bezittingen zal gebeuren. Immers willen we ook voor onze nabestaanden een lang, gezond en gelukkig leven realiseren.
JDRF Nederland gaat voor een wereld zonder Type 1 Diabetes. Een nalatenschap aan JDRF helpt ons om het beste wetenschappelijke onderzoek ter wereld te financieren. Zo zullen de T1D patiënten van nu uiteindelijke een gezonder, langer en gelukkiger leven leiden.

Wat is nalaten?
Nalaten is simpelweg het overdragen van bezittingen (en schulden) na het overlijden. Het is in de Nederlandse wet geregeld dat de bezittingen (en schulden) van iemand die komt te overlijden worden doorgegeven aan familieleden, behalve als de overledene anders heeft bepaald in zijn testament.
In de praktijk komt het vaak voor dat een overledene heeft bepaald dat (een deel van) de bezittingen worden overgedragen aan goede doelen zoals JDRF om zo de maatschappelijke missie van deze doelen te helpen realiseren.

Verschillende manieren van nalaten
Er zijn twee manieren van nalaten aan goede doelen. De eerste is het benoemen van het goede doel tot erfgenaam en de tweede is door het uitschrijven van een legaat. Deze manieren kunnen ook gecombineerd worden, een notaris kan hier gepast advies over geven.

  1. Benoemen als erfgenaam
    Als een goed doel benoemd is als erfgenaam krijgt deze (eventueel samen met andere erfgenamen) alle bezittingen (en schulden) van de overledene. Daartoe behoren bijvoorbeeld de spaarrekening en het huis, alsmede alle kleine dingen die in de onderste keukenlade liggen.
    De erfenis zal door JDRF beneficiair geaccepteerd worden (dat betekent dat schulden niet geaccepteerd worden). JDRF zal deze zaken ten gelde brengen (verkopen) om zo meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
  2. Legaat
    Bij een legaat krijgt JDRF een gespecificeerd deel van de erfenis. Dat zal in de meeste gevallen een bepaald bedrag zijn, maar zou ook een huis, schilderij of iets dergelijks kunnen zijn. De legaat wordt dan van de verdere erfenis afgetrokken, waarbij de erfgenamen het restant verdelen.

Hoe laat ik na aan JDRF?
Nalaten aan JDRF kan door een testament op te stellen bij de notaris. JDRF informeert graag en kan bemiddelen bij het vinden van een notaris, de daadwerkelijke actie van het opstellen van een testament zal buiten JDRF om gaan.

Meer informatie over nalaten
Meer informatie over nalaten is te lezen op onderstaande internetpagina’s. Een notaris kan verder ingaan op de persoonlijke situatie en daarbij gepast advies geven. Het uiteindelijke testament dient ook bij een notaris opgemaakt en getekend te worden.

http://goededoelen.nl/nalaten

https://www.testamenttest.nl/

https://www.notaris.nl/schenken-erven-en-nalaten

Neem contact met ons op!

Jan Kooning – 06 104 279 24
jkooning@jdrf.nl

JDRF Nederland
Kanaalweg 16 G-L (gebouw A4)
3526 KL  Utrecht