Wat verstaan we onder nalaten?

Header oma kleinzoon

Simpel gezegd is nalaten het overdragen van bezittingen (en schulden) na het overlijden. In de Nederlandse wet is het zo bepaald dat het nalatenschap van iemand die overleden is wordt doorgegeven aan de familie, tenzij de overledene iets anders heeft bepaald in zijn of haar testament. Je bepaalt zelf in je testament wie wat krijgt na je overlijden. Een groot voordeel van het opnemen van een goed doel, zoals JDRF Nederland, in je testament is dat je gift volledig is vrijgesteld van erfbelasting.