Nieuws

Samenvatting Cure-Treat-Prevent

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste onderzoeken op gebied van Type 1 Diabetes (T1D), die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften in januari t/m maart 2013. Veel van deze onderzoeken zijn mogelijk gemaakt door financiering van JDRF. De onderzoeken zijn gegroepeerd aan de hand van de verschillende aandachtsgebieden van JDRF.

Genezen

Bètacelregeneratie:

  • De rol van bètacelstress in het T1D 1 auto-immuun proces is verder opgehelderd. Met bètacelstress worden verschillende factoren bedoeld die zorgen voor stress/overbelasting voor de bètacellen, waardoor ze harder moeten werken dan normaal. Er is ontdekt dat bètacelstress kan zorgen voor een verval in functie van de bètacellen en dus het minder produceren van insuline. Deze ontdekking kan bijdragen aan de kennis van het proces om zo uiteindelijk te kunnen zorgen voor een oplossing voor T1D. Lees meer
  • Het blijkt dat alfacellen (cellen die glucagon maken) veranderd kunnen worden naar bètacellen (cellen die insuline maken). Het verlagen van het glucagonniveau of blokkeren van het glucagonsignaal in het lichaam, zorgt voor een toename van het aantal alfacellen. De kennis van dit proces kan gebruikt worden voor ontwikkeling van nieuwe medicatie. Deze medicatie zou dan de alfacellen, die gebruikt worden voor verandering van alfa- naar bètacellen, moeten laten toenemen en zo zorgen voor herstel van de bètacelfunctie en genezing van T1D. Lees meer

Inkapseling van bètacellen:

  • Er worden verschillende studies gedaan, waarbij insuline producerende cellen van varkens getransplanteerd worden in diabetische apen. Hieruit kan voorspeld worden hoe transplantatie van bijvoorbeeld insuline producerende cellen van varkens in mensen zou kunnen werken. Lees verder

Diagnostiek:

  • Er wordt veel onderzoek gedaan naar verschillende soorten markers die beschadiging van bètacellen kunnen voorspellen. Dit kan helpen om de ontwikkeling van T1D te voorspellen en wellicht te vertragen of te voorkomen. De markers zijn eiwitten die door bètacellen gemaakt worden als ze beschadigen. Sommige markers worden specifiek in T1D gevonden en sommige markers worden ook door alfacellen gemaakt.

Behandelen

  • Er zijn de laatste tijd meer klinische onderzoeken gedaan met een kunstmatige alvleesklier met de hormonen insuline en glucagon. De testen in mensen met T1D lieten goede resultaten zien. Het testen van een systeem met twee hormonen is een stap verder in de ontwikkeling van een volledig automatisch werkende kunstmatige alvleesklier. Lees verder

Voorkomen

  • Er wordt veel onderzoek gedaan naar genen met vatbaarheid voor T1D. Er zijn veel verschillende genen gerelateerd aan T1D. Echter zeggen deze individueel erg weinig over het krijgen van T1D. Daarom is er meer onderzoek nodig naar genen die eventuele vatbaarheid voor diabetes kunnen voorspellen.