Nieuws

Fase 3 tests met Reparixine

Zowel in de VS als in Europa worden momenteel fase 3 klinische tests opgezet met Reparixine. Dit is een veelbelovend nieuw middel dat afstotingsreacties bij transplantatie van eilandjes van Langerhans tegengaat. Het werkt via selectieve inhibitie van de werking van interleukine-8, dat betrokken is bij het op gang brengen van een immuunreactie tegen geïmplanteerde eilandcellen.

Lees verder (Engelstalig)

JDRF streeft naar een wereld zonder type 1 diabetes (T1D). Wij financieren onderzoek om levens van mensen met type 1 diabetes te verbeteren en om genezing mogelijk te maken.

Geef voor onderzoek