Nieuws

Bacterie-interacties in de maag van invloed op T1D

Onderzoek

Nieuw onderzoek benadrukt wederom hoe belangrijk de bacteriële micro-organismen in de maag zijn. In dit onderzoek, gefinancierd door JDRF, volgden wetenschappers kinderen met bepaalde antistoffen, waarvan een gedeelte type 1 diabetes (T1D) ontwikkelde. Onderzoekers merken dat bij deze kinderen bepaalde bacteriën in de maag meer geïsoleerd zijn dan bij andere kinderen.

Hierdoor kan geen wisselwerking plaatsvinden tussen bacteriën. In combinatie met genetische factoren en voeding zouden deze geïsoleerde bacteriën kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van type 1 diabetes.

Nieuwe therapieën
Om de precieze relatie met T1D aan te tonen, is verder onderzoek nodig. Uiteindelijk kunnen conclusies uit deze onderzoeken leiden tot nieuwe therapieën die type 1 diabetes in de toekomst kunnen voorkomen.

Verder onderzoek is nog nodig om de precieze relatie met T1D aan te tonen, maar het onderzoek heeft mogelijk implicaties voor therapieën die T1D in de toekomst kunnen voorkomen.

Meer informatie over dit onderzoek vind je hier op de pagina van JDRF International (Engelstalig).