Nieuws

Nieuwe weg naar behandeling T1D

Onderzoek

Onderzoekers van de John Curtin School of Medical Research in Australië hebben een nieuwe weg naar behandeling van T1D gevonden. Het blijkt dat een polysacharide, een soort koolhydraten, genaamd heparansulfaat (HS) essentieel is voor het overleven van bètacellen.

HS blijkt in grote hoeveelheden voor te komen in bètacellen en speelt daar vermoedelijk een rol bij het onschadelijk maken van 'vrije radicalen': deze vallen belangrijke cellen in het lichaam aan. Kort gezegd lijkt de aanwezigheid van heparansulfaat dus een verband te hebben met het ontwikkelen van type 1.

Ontwikkeling type 1 geremd
Onderzoek wijst nu uit dat de ontwikkeling van type 1 diabetes bij muizen sterk geremd kan worden met een verbinding PI-88. PI-88 is een stof die lijk op heparansulfaat, maar niet hetzelfde nadelige effect heeft. Het zou dus wellicht gebruikt kunnen worden bij type 1 diabetes. Dit resultaat lijkt belangrijk voor toekomstig onderzoek naar type 1 diabetes.

Meer weten over dit onderzoek? In dit artikel (Engelstalig) komt het onderzoek breder aan bod en in dit verslag (Engelstalig) lees je over de verschillende manieren waarop onderzoekers het belang van heparansulfaat hebben aangetoond.