Nieuws

Mesochymale stamcellen triggeren geen afweer

Onderzoek

Een jaar geleden startte Osiris Therapeutics met JDRF een fase 2 klinische trial met Prochymal, een intraveneus toegediend middel dat mesochymale stamcellen (MSC’s) bevat. De stamcellen waren afkomsitg van niet verwante donoren en er werd geen immunosuppressie toegepast bij de ontvangers. Desondanks werd er geen reactie van het afweer systeem geconstateerd. Hoewel de progressie van T1D niet aanwijsbaar werd gereduceerd door Prochymal, leek er wel een trend te zijn dat het aantal hypoglycemische gebeurtenissen afnam. Het onderzoek loopt nog een jaar door.Lees verder (Engelstalig)