Nieuws

Onderzoek naar DiaPrep277 wordt gestimuleerd

Onderzoek

Het gaat goed met de ontwikkeling van middelen op basis van DiaPep277. Ter bevestiging van eerdere resultaten is een wereldwijd fase 3 klinisch onderzoek gaande en in de VS heeft de FDA aan het middel de zogenaamde Orphan Drug status toegekend. Hierdoor krijgen de ontwikkelende bedrijven voor een zekere periode aanzienlijke voordelen op de Amerikaanse markt.