Nieuws

Onderzoek naar DiaPrep277 wordt gestimuleerd

in Onderzoek

Het gaat goed met de ontwikkeling van middelen op basis van DiaPep277. Ter bevestiging van eerdere resultaten is een wereldwijd fase 3 klinisch onderzoek gaande en in de VS heeft de FDA aan het middel de zogenaamde Orphan Drug status toegekend. Hierdoor krijgen de ontwikkelende bedrijven voor een zekere periode aanzienlijke voordelen op de Amerikaanse markt.

JDRF streeft naar een wereld zonder type 1 diabetes (T1D). Wij financieren onderzoek om levens van mensen met type 1 diabetes te verbeteren en om genezing mogelijk te maken.

Geef voor onderzoek