Nieuws

Ontdekking oorzaak oogcomplicaties

Onderzoek

JDRF ondersteunde onderzoek van het Joslin Diabetes Research Centre in een onderzoek rond DME: Diabetic Macular Edema, een vochtophoping in de ogen ten gevolge van T1D waardoor slecht zicht ontstaat.

Ongeveer 20% van de individuen met T1D heeft de aandoening DME en er zijn weinig behandelingsopties. De keuze is laserbehandeling of Anti-VEGF.

Twintig jaar geleden heeft JDRF gefundeerd onderzoek geresulteerd in deze tweede behandelingsmethode voor DME, anti-VEGF, die succesvol is, maar slechts effect heeft bij de helft van de individuen.

In deze nieuwe studie is gekeken naar welke eiwitten in verhoogde concentraties voorkomen in individuen met DME en die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het veroorzaken van deze aandoening waardoor bloedvaten in de ogen zwellen en vocht lekken, resulterend in zichtverlies.

Onderzoekers ontdekten dat bij sommigen het eiwit VEGF in verhoogde mate voorkwam, maar in veel meer gevallen kwam een verhoogd gehalte aan Kallikreïne voor. Bij ratten is vervolgens geconstateerd dat DME optrad na toediening van menselijk Kallikreine in het oog. Onderzoekers bleken in staat te zijn om de lekkage te stoppen door het toedienen van middelen die ingrepen in het mechanisme van de werking van Kallikreïne

Deze bevindingen hebben geleid tot Fase-1 Klinisch onderzoek naar de veiligheid, tolerantie en effectiviteit van middelen die ingrijpen op het werkingsmechanisme van Kallikreïne