Nieuws

Van huidcel, tot stamcel, tot bètacel

Onderzoek

Onderzoekers in New York hebben huidcellen veranderd in stamcellen. Deze stamcellen kunnen veranderd worden in bètacellen zoals deze in de alvleesklier voorkomen. De onderzoekers hebben hiervoor een techniek toegepast die lijkt op de techniek die gebruikt is om het schaap Dolly te klonen.

De techniek verkeert nog in een vroeg stadium. De eerste poging om deze cellen te implanteren bij iemand met type 1 diabetes is nog niet gedaan. Toch zijn de resultaten van dit Amerikaanse onderzoek veelbelovend. Als de techniek blijkt te werken, zou het in theorie mogelijk zijn om iemand een bètaceltransplantatie te geven van zijn of haar eigen huidcellen.

Dit is een grote vooruitgang op het gebied van transplantatie van bètacellen. Bij het gebruik van lichaamseigen cellen, wordt een afstotingsreactie door het lichaam voorkomen. Als iemand bètacellen uit een andere bron getransplanteerd krijgt, is medicatie om een afweerreactie tegen te gaan vereist. Dat hoeft in dit geval niet.