Voor wetenschappers

Voert u wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van type 1 diabetes? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiering van uw onderzoek van JDRF. We willen uiteraard dat het geld dat JDRF bij elkaar brengt op de juiste plek terechtkomt. Voor toekenning moet u dan ook een uitgebreid proces doorlopen. De belangrijkste zaken met betrekking tot het aanvragen van een onderzoekssubsidie, vindt u op deze pagina.

Voor wetenschappers

JDRF International

JDRF Nederland maakt onderdeel uit van een internationale organisatie. Toekenning van onderzoeksgelden lopen via het Grant Center van JDRF International. JDRF financiert onderzoek op het gebied van genezing, preventie en betere behandeling van type 1 diabetes. Op de website van het JDRF Grant Center staat meer informatie over dit proces (Engelstalig).

Naar het JDRF Grant Center


Elektronische aanvraag

Alle aanvragen voor onderzoeksgelden lopen via het JDRF-kantoor in New York. Dit geldt voor het gehele proces: van aanvraag tot toekenning. Aanvragen kunnen ingediend worden via het online systeem van het JDRF Grant Center.

Naar de richtlijnen (Engelstalig)

Het besluitvormingsproces

De besluitvorming wat betreft een aanvraag is gebaseerd op de kwaliteit, relevantie voor JDRF's missie en de prioriteit die het onderzoek heeft. We moedigen innovatieve, baanbrekende onderzoeksvoorstellen aan. Ook is JDRF niet terughoudend als het aankomt op zogeheten high-risk/high-reward onderzoeken.

Meer informatie over de onderzoeksstrategie en prioriteiten van JDRF vindt u hier in het Nederlands. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we u door naar de website van het JDRF Grant Center.

Naar JDRF's onderzoeksstrategie en prioriteiten

Het proces in drie fases

Hieronder lichten we de drie fases van een aanvraagproces toe. We doorlopen de verschillende onderdelen stap voor stap. NB: Normaal gesproken gaat aan onderstaand proces een pre-review door deskundigen vooraf.
Fase 1

In fase 1 werpt het wetenschappelijk team van JDRF een eerste blik op de aanvraag, bestaande uit JDRF-wetenschappers in Amerika. Alle deze wetenschappers hebben hun eigen specifieke expertise en kennis. Gezamenlijk bestrijkt dit alle relevante onderzoeksgebieden van JDRF.

Bij de meeste aanvragen wordt in deze eerste beoordeling ook de expertise van externe deskundigen en adviescommissies meegenomen. Dit geldt in ieder geval voor aanvragen van grotere bedragen, onderzoeken die klinische trials omvatten en al het onderzoek waarbij bedrijven betrokken zijn.

De beoordelingscriteria in deze fase:

 • De wetenschappelijke validiteit en het verwachte resultaat van het onderzoek
 • De technische haalbaarheid van het onderzoek
 • De significantie van het onderzoek:
  - De impact op het versnellen van een ontdekking of ontwikkeling op het gebied van onderzoek naar type 1 diabetes.
  - De mogelijkheid het onderzoeksresultaat te vertalen naar toepassing bij mensen met type 1 diabetes.
  - Het aanpakken van een specifieke onderzoekskloof.
 • Het innovatieve aspect van het onderzoek:
  - Een mogelijke verandering van een bestaande denkwijze.
  - Een mogelijk baanbrekende ontdekking
  - Een nieuwe benadering voor het oplossen van een bestaand probleem.
 • De mogelijkheid om het onderzoek binnen de beoogde periode van financiering af te ronden

Fase 2

Aanvragen die in fase 1 goedgekeurd worden, worden in fase 2 opnieuw bekeken. Ditmaal door het managementteam van het Research Department van JDRF International. Dit team bepaalt of het onderzoek past binnen de onderzoeksstrategie en onderzoeksdoelen van JDRF. Het Research Department kijkt specifiek naar projecten die binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot een behandelmethode kunnen leiden.

De beoordelingscriteria in deze fase:

 • Relevantie van het onderzoek voor de algehele doelstelling van JDRF
 • Relevantie van het onderzoek voor de onderzoeksprioriteiten van JDRF
 • Relevantie van het onderzoek als aanvulling op het pakket aan bestaande of lopende onderzoeken

Fase 3

Als een aanvraag voor onderzoeksgelden fase 3 bereikt, ligt de uiteindelijke beslissing bij JDRF's President (voor projecten met een kleiner budget) of, voor alle andere aanvragen, bij het uitvoerend onderzoekscomité van de Raad van Bestuur. Ongeveer de helft van dit comité bestaat uit leden die onbekend zijn op het gebied van onderzoek naar type 1 diabetes.

Meer weten? Mail ons

Een aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag voor financiering van uw onderzoek indienen bij het JDRF Grant Center? Dat kan via onderstaande button.

Een aanvraag indienen