Archief

De petitie voor sensorvergoeding: hoe staan we er nu voor?

Op 4 juli j.l. boden Loes Heijmans-Beek en Orietta Koster een petitie aan in de Tweede Kamer voor vergoeding van glucosesensors. Deze twee vrouwen hebben zelf allebei type 1 diabetes (T1D), en haalden in twee maanden tijd 50.000 handtekeningen op. Ze werden hierbij gesteund door JDRF en Diabeter.

Het doel van de petitie is vergoeding van alle glucosesensors voor iedereen met type 1 diabetes. Specifieker gezegd: de behandelend arts kijkt samen met de patiënt naar de situatie, en kan dan een sensor voorschrijven die vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed wordt. De arts en patiënt kunnen zelf kiezen voor de sensor die het beste past, of dit nou een CGM of FGM is.

'Blauwe mensen' in Den Haag

Loes en Orietta zijn naast het verzamelen van handtekeningen en de nodige media-optredens ook bezig geweest met een lobby in Den Haag. Dit laatste werd goed gemerkt tijdens het AO Pakketbeheer op 26 juni. Tijdens deze vergadering van de Tweede Kamer werd besproken wat er in het basispakket moet komen. Hierbij was een grote groep mensen met T1D aanwezig, allemaal gekleed in ‘diabetesblauw’. Van de negen aanwezige politieke partijen, stelden er acht vragen over de glucosesensor aan minister Bruins van medische zorg. De minister gaf aan dit zulke beslissingen worden genomen door het Zorginstituut Nederland (ZiN), en dat het ZiN een bredere vergoeding van FGM al aan het onderzoeken is. De Kamerleden namen hier geen genoegen mee en bleven aandringen, waarop minister Bruins beloofde aan het ZiN te vragen om een bredere vergoeding van CGM te onderzoeken. Wel zei hij hierbij dat het lopende onderzoek naar FGM hierdoor geen vertraging mag oplopen. De suggestie van een Kamerlid dat de minister voor dit nieuwe onderzoek wat geld vrij kan maken, werd helaas weggewuifd.

Een motie van de SP

Nog voordat de minister hierop terug kon komen bij de Tweede Kamer, diende de SP een motie in om sensors te vergoeden. Deze motie werd gesteund door de oppositie maar niet door de coalitie, dus deze haalde het helaas niet. Een week later kwam de reactie van de minister: hij had aan het ZiN gevraagd om CGM te betrekken bij het lopende onderzoek naar FGM, en daar had het ZiN geen oren naar. Dat is niet heel vreemd, want het onderzoek naar FGM is al bijna afgerond. Helaas had de minister dus niet gevraagd om een onderzoek naar CGM-vergoeding te starten, zoals hij eerder had toegezegd te doen. Dit betekent dat de groep mensen met type 1 diabetes die afhankelijk is van CGM voorlopig nog steeds buiten de boot valt.

Loes en Orietta gaan door

Op dit moment is het reces nog bezig in de Tweede Kamer, dus er is de laatste tijd weinig gebeurd op dit vlak. Wel blijven Loes en Orietta contact houden met de betrokken Tweede-Kamerleden. Ook zijn ze aan het nadenken over andere strategieën om sensorvergoeding op de tafel te krijgen.

Je kunt meer lezen over de campagne voor sensorvergoeding op sensorvergoeding.nl. Daarnaast kun je de laatste ontwikkelingen volgen via facebook.com/sensorvergoeding.

Over het ZiN

Het ZiN adviseert de minister voor medische zorg over het basispakket, en in principe volgt de minister dat advies altijd op. Flash Glucose Monitoring (FGM) is de sensor die je moet scannen, en dat is momenteel alleen nog de Freestyle Libre. Daarnaast bestaat ook de sensor Continuous Glucose Monitoring (CGM). Deze houdt altijd verbinding met de ontvanger of smartphone, en kan daarom ook alarmen geven bij een dreigende hoge of lage waarde. In sommige gevallen kan de sensor ook met de pomp verbonden zijn, waardoor de basale insuline wordt aangepast aan de bloedglucose. Dexcom, Guardian/Enlite en Eversense zijn CGM’s. Voor veel mensen heeft een CGM dus meerwaarde boven een FGM, maar er wordt nu niet onderzocht of CGM voor een grotere groep vergoed moet worden.