Archief

JDRF Nederland bij belangrijk overleg in Brussel

Op 20 mei jl. vond in Brussel de IMI – JDRF Diabetes Patient Focus Meeting plaats. Deze bijeenkomst, georganiseerd door IMI (Innovative Medicines Initiative) en JDRF, had als doel om vanuit het perspectief van mensen met Type 1 Diabetes (T1D) te kijken op welke gebieden diabetesonderzoek tekort schiet en vooral hoe deze gaten opgevuld kunnen worden. De behoeften van de patiënt en de uitdagingen die zijn in hun dagelijks leven tegenkomen stonden hierbij centraal.

IMI en JDRF organiseerden deze meeting om bij het Europees Parlement aandacht te vragen voor T1D, en fondsen te werven voor T1D-onderzoek. Het Europees Parlement zou veel geld kunnen bijdragen aan onderzoek en zo een wereld zonder T1D weer een stapje dichterbij kunnen brengen.

Merijn de Groot, jeugdambassadeur van JDRF Nederland, en Johan Keurentjes, bestuurslid van JDRF Nederland en lid van de internationale T1D Voices Council spraken tijdens deze bijeenkomst over hun leven met T1D.

“Er is nog enorm veel terrein te winnen bij het centraal stellen van de patiënten (de doelgroep) bij het selecteren en uitvoeren van onderzoek. De bijeenkomst gaf ons een goed podium om onze ervaringen en wensen op dit gebied aan een breed internationaal publiek te presenteren. Bij JDRF hebben patiënten en ouder een zeer prominente rol. Na deze dag verwacht ik dat we (de patiënten) ook bij de besteding van de onderzoeksgelden uit Europa een belangrijker rol gaan spelen.” - Johan Keurentjes

De bijeenkomst was een initiatief van JDRF en IMI. IMI is een samenwerkingsverband tussen de Europese unie en de farmaceutische industrie. Met betrekking tot diabetes heeft IMI een diabetesplatform opgezet, waar momenteel drie Europese projecten in samenwerken om nieuwe oplossingen te vinden voor beter diabetesmanagement.